Terminarz rekrutacji

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na rok ak. 2021/2022 zostanie zamieszczony w maju 2021r.

 

Harmonogram rekrutacji na poszczególne kierunki studiów (poniżej w tabeli)

 

stacjonarne (dzienne)

niestacjonarne (zaoczne)

 

I stopnia

II stopnia

jednolite mgr

I stopnia

II stopnia

jednolite mgr

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych

---------

----------

 

---------

---------

---------

---------

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem
i prawami dziecka

---------

----------

 

---------

---------

---------

---------

Pedagogika

-------------

 

-------------

 

---------

--------------

 

----------

 

---------

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

---------

---------

----------

---------

---------

---------

Pedagogika specjalna

---------

----------

 

----------

 

---------

----------

 

----------

 

Praca socjalna

----------

 

---------

---------

----------

 

---------

---------

Psychologia

---------

---------

--------

---------

---------

---------

Socjologia

---------

 

----------
---------

---------

---------

---------