EN

Strona główna Rekrutacja Socjologia Studia II stopnia stacjonarne

Studia II stopnia stacjonarne

14-09-2020

SPECJALNOŚCI (studia stacjonarne drugiego stopnia):

Socjologia zmiany społecznej – studenci tej specjalności zdobędą wiedzę o naszej codzienności w globalizującym się świecie oraz zapoznają się ze sposobami radzenia sobie ludzi w świecie niepewności i ciągłej zmiany. Sięgając do teorii, wyników badań polskich i zagranicznych oraz prowadząc własne badania, będą szukać odpowiedzi na takie pytania jak: 1) Skąd biorą się nierówności społeczne? Jakie są szanse na wyjście z ubóstwa? Kto odnosi sukces w życiu? 2) W jaki sposób zmieniające się współczesne rynki pracy wpływają na życie w mikro- i makroskali? 3) Dokąd ludzie emigrują? Jakie są zyski i koszty emigracji? 4) Jak Internet zmienia nasze życie? 5) Jak zmienia się życie rodzinne, sposób odżywiania, moda, czas wolny? 6) Co obecnie powoduje rozczarowanie grup i jednostek? 7) Jak „przeciętny obywatel” może wpływać na decyzje rządzących? Jak rządzący wpływają na zachowania i potrzeby „szarego obywatela”? 8) Absolwenci znajdują zatrudnienie w administracji, organizacjach pozarządowych, w ośrodkach badawczych (np. CBOS, Kantar), firmach zajmujących się reklamą (zwłaszcza społeczną), w działach HR, jako specjaliści we wdrażaniu programów społecznych (np. Unii Europejskiej).

Socjologia mediów – studenci tej specjalności zdobędą wiedzę o roli mediów w życiu człowieka współczesnego, mechanizmach funkcjonowania mediów, ich wpływie na życie społeczne i zmiany kulturowe. Poznają konsekwencje niespotykanej w dziejach ekspansji mediów i problemy etyczne związanym z tym zjawiskiem. Będą mieli okazję zgłębiać zagadnienia związane z warsztatem pracy dziennikarza, tworzeniem wizerunku publicznego oraz elementy public relations. W ramach specjalności studenci poznają najczęściej stosowane metody badania mediów i ich oddziaływania, w tym metody socjologii wizualnej, a także zdobędą umiejętność badania odbioru mediów, docierania z określonym przekazem do potencjalnych odbiorców i oddziaływania przekazu medialnego.

Baner Irk Kopia

Aktualności

26-01-2021

Przełamując fale - publikowanie w czasopismach międzynarodowych

Instytut Pedagogiki zaprasza do „Ogrodu nauki” na spotkanie dotyczące publikowania w międzynarodowych czasopismach - związanych z tym doświadczeniach, obserwacjach i refleksjach.
25-01-2021

Rektor Barbara Marcinkowska na czele Kapituły Rankingu Liceów i Techników

Nadzieje przeważyły nad obawami – tak mogę określić uczucia, które wiązały się z przyjęciem przeze mnie funkcji przewodniczącej Kapituły Rankingu.
18-01-2021

Wykład otwarty - dr Cecilia Zsögön

W ramach kolejnej edycji "Ogrodu nauki" Instytut Pedagogiki zaprasza na wykład otwarty dr Cecilii Zsögön, Universidad de Buenos Aires (profesor wizytująca APS) pt. "Mapping the backlash against human …