Witamy na stronie dla kandydatów na studia

Baner WRZ 2016_2017 SG

PEDAGOGIKA SPECJALNA   PEDAGOGIKA

EDUKACJA ARTYSTYCZNA   PSYCHOLOGIA

SOCJOLOGIA   PRACA SOCJALNA

Kafel Interdyscypln

 

KONTAKT (więcej...)

Informacja o rekrutacji na studia
Komisja Rekrutacyjne WNP:
pokój 3077 (bud C, parter)
20.09 - 24.09 godz. 9.00-17.00
26.09 godz. 13.00-17.00
27.09 godz. 9.00-19.00
tel. (22) 589 36 80, (22) 589 36 83

Komisja Rekrutacyjna WSNS:
pokój 3094 (bud C, parter)
20.09 - 23.09 godz. 10.00-16.00
26.09 godz. 13.00-17.00
27.09 godz. 9.00-19.00

tel. (22) 589 36 84, (22) 589 36 88

Rekrutacja cudzoziemców
pokój 3065 (bud C, parter)
poniedziałek-czwartek godz. 9.00-15.00
piątek godz. 9.00-14.00

email: rekrutacja@aps.edu.pl

Pomoc techniczna systemu IRK:
email: irk@aps.edu.pl

Baner Info Kopia

      KAFELEK_IRK

Kafel Terminarz  Kafel Oplaty

Kafel Zasady Rek  Kafel Komplet Dok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

Odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (WKR) należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji od WKR (decyzje zostały wysłane listem poleconym).
ODWOŁANIE POWINNO BYĆ SPORZĄDZONE WEDŁUG WZORU - POBIERZ WZÓR
Odwołania można składać w Kancelarii APS: bud. A, p. 1099 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00
lub wysłać na adres uczelni z dopiskiem:
"Do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - odwołanie od decyzji WKR"