Witamy na stronie dla kandydatów na studia

Rekrutacja wrześniowa - UWAGA! ZAPISY TYLKO DO 18.09! - więcej informacji

Informacja na temat wyboru sposobu płatności czesnego na studiach niestacjonarnych

Lektoraty z języków obcych dla studentów studiów pierwszego stopnia i jednolitych mgr

PEDAGOGIKA SPECJALNA   PEDAGOGIKA

EDUKACJA ARTYSTYCZNA   PSYCHOLOGIA

SOCJOLOGIA   PRACA SOCJALNA

Kafel Interdyscypln

 

Informacja na temat rekrutacji na studia
pierwszego stopnia, drugiego stopnia
oraz jednolite mgr
- pokój 3077 (bud C, parter)
poniedziałek-piątek godz. 10.00-14.00
tel. (22) 589 36 80 lub (22) 589 36 83

Rekrutacja cudzoziemców
-pokój 3065 (bud C, parter)
poniedziałek-czwartek godz. 9.00-15.00
piątek godz. 9.00-14.00
tel. (22) 589 36 78

email: rekrutacja@aps.edu.pl

Problemy techniczne związane
z działaniem
systemu IRK
email: irk@aps.edu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE - KONTAKT

Baner Info Kopia

      KAFELEK_IRK

Kafel Terminarz  Kafel Oplaty

Kafel Zasady Rek  Kafel Komplet Dok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

Odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (WKR) należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji od WKR (decyzje zostały wysłane listem poleconym).
ODWOŁANIE POWINNO BYĆ SPORZĄDZONE WEDŁUG WZORU - POBIERZ WZÓR
Odwołania można składać w Kancelarii APS: bud. A, p. 1099 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 lub wysłać na adres uczelni z dopiskiem:
"Do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - odwołanie od decyzji WKR"