Witamy na stronie dla kandydatów na studia

PEDAGOGIKA SPECJALNA   PEDAGOGIKA

EDUKACJA ARTYSTYCZNA   PSYCHOLOGIA

SOCJOLOGIA   PRACA SOCJALNA

Kafel Interdyscypln

Zakończyliśmy już rekrutację 2016/2017 na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite mgr. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w rekrutacji!

Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów (rekrutacja cały rok) >>kliknij tutaj<< 

Informacja ogólna na temat rekrutacji
pokój 3065 (bud C, parter)
poniedziałek godz. 8.00-10.00
wtorek-czwartek godz. 8.00-16.00
piątek godz. 8.00-14.00

email: rekrutacja@aps.edu.pl

Pomoc techniczna systemu IRK:
email: irk@aps.edu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE - KONTAKT

Baner Info Kopia

      KAFELEK_IRK

Kafel Terminarz  Kafel Oplaty

Kafel Zasady Rek  Kafel Komplet Dok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

Odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (WKR) należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji od WKR (decyzje zostały wysłane listem poleconym).
ODWOŁANIE POWINNO BYĆ SPORZĄDZONE WEDŁUG WZORU - POBIERZ WZÓR
Odwołania można składać w Kancelarii APS: bud. A, p. 1099 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00
lub wysłać na adres uczelni z dopiskiem:
"Do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - odwołanie od decyzji WKR"