dr Katarzyna Kruś-Kubaszewska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Kontakt

E-mail: kkrus[at]aps.edu.pl

Telefon: 225893530


Główne obszary badawcze

 • mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim, wsparcie rodziny osób z niepełnosprawnością

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  magister pedagogiki specjalnej, kierunek: Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, podyplomowe studia pedagogiczne, w trakcie rozprawy doktorskiej

  Najważniejsze publikacje:

  Aksamit, D., Kruś-Kubaszewska, K. (2018). O możliwościach zabawy dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną jako aktywnego współautora własnego rozwoju, w: Małe dziecko - poznanie w zabawie. W: R. Piotrowicz  (red.), Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie, (s. 95-114).  Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Kruś-Kubaszewska, K. (2018). Sytuacja rodziny dziecka urodzonego przedwcześnie w pierwszych miesiącach jego życia-pomiędzy wsparciem oczekiwanym a otrzymanym. Niepełnosprawność. Półrocznik naukowy, 31, 58-71.

  Kruś-Kubaszewska, K. (2018). Relacje rodzinne i postawy rodzicielskie w retrospektywnej ocenie rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo, 1, 65-78.  

  Radomska, M., Kruś, K. (2017). The use of I-lab in special pedagogy teaching. International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies,  (4),1, 27-32.  

   

  Projekty badawcze:

  1.11.2017 - 31.10.2019, Teaching ICT for People with Specific Learning Disorder Projekt nr: 2017-1-SE01-KA202-034573, ERASMUS+, rola w projekcie: członkini zespołu projektowego, 

  01.09.2014-31.08.2017 Innovation Laboratories in the development of competences of special pedagogy teachers and people with special educational needs (i-LAB3) Projekt nr: 2014-1-PL01-KA202-003428,

  ERASMUS+, rola w projekcie: członkini zespołu projektowego,

  10.2020-10-2021 – „Zachowanie dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w zróżnicowanych kontekstach sytuacyjnych”, rola: kierownik projektu.

  Pełnione funkcje:

  koordynator programu Erasmus+

  członkini zarządu Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej

fotografia osoby Katarzyna Kruś-Kubaszewska