dr Ewa Dąbrowa

Stanowisko: adiunkt, Uczelniana Koordynator Praktyk

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Podstaw Pedagogiki


Kontakt

E-mail: edab[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • sytuacja osób z doświadczeniem migracji (w tym w edukacji), recepcja praw człowieka we współczesnym świecie, przeciwdziałanie dyskryminacji w edukacji i w życiu społecznym, wyzwania edukacyjne w świetle zrównoważonego rozwoju, integracja społeczno-kulturowa osób w różnym wieku, rozwój kapitału naukowego w edukacji formalnej i nieformalnej; zmiany edukacyjne na świecie i ich uwarunkowania – perspektywa międzynarodowa

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Przebieg kariery naukowej:

  2003: doktorat w zakresie nauk pedagogicznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

   

  1996-1998: studia na Wydziale Teologii, Uniwersytet w Bernie (Szwajcaria).

   

  1996: magisterium w zakresie pedagogiki religii i etyki, Wydział Teologii, Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

   

  Ekspertka Narodowego Instytutu Wolności. Członkini Rady Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców i innych organizacji.

   

  Projekty:

  2020-2021 - koordynacja projekty w ramach programu Doskonała Nauka finansowanego przez MNiSW. Projekt zatytułowany: Education and the challenges of the multicultural world - an interdisciplinary perspective (DNK/SP/464866/2020).

  2019-2021 – ekspertka w projekcie Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego (HARP), finansowanym przez NCBiR i w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego (WND-POWER.03.01.00-00-T056/18).

  2017-2018 – udział w projekcie Kapitał naukowy polskich uczniów – identyfikacja i uwarunkowania. Projekt pod kierunkiem dr Sylwii Galanciak, finansowy w ramach badań statutowych uczelni (BSTP 7/17-1).

   

  2016-2018 - koordynacja z ramienia uczelni projektu finansowanego w ramach programu Erasmus+ "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"  (wniosek o numerze 2016-1-PL01-KA201-026443).

   

  Współpraca międzynarodowa:

  • udział w konferencjach międzynarodowych,
fotografia osoby Ewa Dąbrowa