Powstaje Koło Naukowe Podstaw Pedagogiki „Paideia”

Aktualizacja: 16-12-2021

Nowe Koło naukowe

 Z inicjatywy Kierownika Zakładu Podstaw pedagogiki, dra hab. Jarosława Gary, prof. APS, wcielamy w życie pomysł zawiązania Koła Naukowego Podstaw Pedagogiki Paideia.   

Celem programowym Koła jest stworzenie studentom/studentkom, kształcącym się na różnych kierunkach i specjalnościach, okazji do rozwijania własnych zainteresowań naukowych. Działalność Koła polegać będzie na cyklicznych spotkaniach dyskusyjnych, skoncentrowanych na naukowym opisie i analizie ważnych współczesnych zjawisk i procesów społecznych, wpisujących się w doświadczenie pokoleniowe studentów/studentek i stanowiących punkt odniesienia dla ich przyszłej pracy zawodowej. Spotkania będą miały charakter otwarty, zarówno dla nauczycieli/nauczycielek akademickich Akademii, jak i dla osób spoza naszej uczelni, aktywnych w obszarze różnych dyscyplin nauki, działalności społecznej i kulturalnej.  

Impulsem do zawiązania wątku spotkań tematycznych Koła jest propozycja podjęcia następujących inicjujących obszarów problemowych:  

  

Dylematy i uwikłania człowieka współczesnego – pedagogiczne interpretacje…  

Proponowana tematyka:  

- człowiek w poszukiwaniu źródeł sensu istnienia 
- człowiek w konfrontacji z doświadczeniem sytuacji granicznej 
- społeczne, indywidualne, personalne, psychologiczne wymiary wolności człowieka – szanse i zagrożenia 
-człowiek w konfrontacji ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi  

 

ZBLIŻENIA - Nasi Keatingowie 

Proponowana tematyka:  

- wybitni nauczyciele i pedagodzy naszych czasów (refleksje nad aktualnością ich poglądów na wychowanie wsparte odniesieniami do wybranych źródeł)  
- spotkanie z historykiem wychowania, Dr. hab. Jackiem Kulbaką, prof. APS, na temat życia, dokonań i spuścizny pedagogicznej Janusza Korczaka 
- nasi mistrzowie i wychowawcy   

W poszukiwaniu ożywczych źródeł inspiracji do refleksji nad wychowaniem…   

Ciekawostki na temat fenomenów lokujących się na marginesie głównego nurtu edukacji (czyli nowe i/lub mało znane koncepcje kształcenia/wychowania, placówki edukacyjne wyróżniające się jakąś osobliwością w sferze przyjętych założeń i ich realizacji). 

Wizyty w wybranych miejscach związanych z historią i życiem kulturalnym Warszawy  

Propozycje na ten rok (do wyboru): 

  1. W rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim (19.04.1943) - wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,  
  2.  Zwiedzanie synagogi im. Małżonków Nożyków (W-wa, ul. Twarda 6), najważniejszego punktu spotkań społeczności żydowskiej w Warszawie  
  3. „Niewidzialna wystawa” - Muzeum w Warszawie (al. Jerozolimskie 123a) 
  4. Wyjście do Korczakianum  

 

Oczywiście jesteśmy otwarci na Państwa pomysły związane z realizacją celów Koła. 

Wszystkie osoby zainteresowane obszarem działalności Koła zapraszamy do współpracy. Zgłoszenia prosimy kierować osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams do pracowników Zakładu Podstaw pedagogiki lub na adres: syjar@aps.edu.pl  

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 16-12-2021