Zielona edukacja w teorii i praktyce

Aktualizacja: 30-06-2023

W dniach 5-6 czerwca w murach APS odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju jako wyzwanie pedagogiczne w obliczu kryzysu klimatycznego. Zielona edukacja w teorii i praktyce.

Celem konferencji było podsumowanie projektu „Green School Backpack for the Earth Climate” („Zielony plecak szkolny dla klimatu Ziemi”) nr EOG/21/K4/W/0050W/0181 realizowanego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w okresie od 01.04.2022 do 30.04.2023, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Komponentu IV (Component IV) PROGRAM EDUKACJA (‘EDUCATION’ PROGRAMME) Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (Institutional cooperation for enhancement of quality and relevance of education at all levels and forms).

Podczas konferencji odbyły wystąpienia panelowe nauczycieli biorących udział w projekcie ilustrujące działalność wdrożeniową efektów realizacji projektu "Green School Backpack for the Earth Climate" oraz warsztaty tematyczne dla uczestników konferencji.

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 30-06-2023