Sympozjum naukowo-szkoleniowe

Aktualizacja: 15-03-2023

10 marca w Akademii odbyło się Sympozjum naukowo-szkoleniowe związane z realizacją standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Rektor APS

Sympozjum otworzyła JM Rektor dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS wraz z prof. dr. hab. Amadeuszem Krause.

Podczas pierwszej części uczestnicy wysłuchali wystąpienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych MEiN Jacka Banasia oraz wzięli udział w panelu eksperckim "Przygotowanie do zawodu nauczyciela".

Moderatorem panelu była dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS – Dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji APS.

Prelegenci panelu:

  • prof. dr hab. Józefa Bałachowicz - Kierownik Katedry Wczesnej Edukacji, przewodnicząca Sekcji Edukacji Elementarnej KNP PAN, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa
  • prof. dr hab. Katarzyna Krasoń - Instytut Pedagogiki UŚ, Członkini Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Członkini Zespołu Pedagogiki Sztuki przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Uniwersytet Śląski, Katowice
  • prof. dr hab. Bożena Muchacka - Dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Kierownik Katedry Pedagogiki Przedszkolnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
  • dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. UMCS - Kierownik Katedry Wczesnej Edukacji, Członkini Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  • dr hab. dr hab. Kinga Kuszak, prof. UAM - Prodziekan ds. studenckich i organizacji kształcenia, Członkini Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
  • Barbara Surma, prof. AIK - Prodziekan do Spraw Studenckich i Organizacji Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym, Kierownik Katedry Badań nad Dzieciństwem, Akademia Ignatianum, Kraków
  • dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. UJK - Kierownik Zakładu Edukacji Elementarnej i Wspomagania Rozwoju Dziecka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK, zastępca przewodniczącej Sekcji Edukacji Elementarnej KNP PAN, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce

Sympozjum naukowo-szkoleniowe

 

Część pierwsza wydarzenia zakończyła się dyskusją oraz wypracowaniem postulatów i rekomendacji.

Podczas drugiej części sympozjum odbył się drugi panel pt. "Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli doświadczenia i oczekiwane zmiany"

Moderatorem panelu był prof. dr hab. Amadeusz Krause – Przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia Nauczycieli KRASP.

 

Prelegenci panelu:

  • prof. dr hab. Amadeusz Krause, Wprowadzenie do debaty – patologie studiów podyplomowych i ich konsekwencje
  • dr hab. Beata Jachimczak. Prof. UAM, Studia podyplomowe w standardach nauczycielskich
  • dr Tomasz Knopik, Przygotowanie pedagogiczne psychologów – realizacja standardu kształcenia

Sympozjum podsumowała JM Rektor dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS wraz z prof. dr. hab. Amadeuszem Krause.

Sympozjum naukowo-szkoleniowe

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 13-03-2023