Spotkanie KRUPed i Zespołu ds. Jakości Kształcenia Nauczycieli KRASP

Aktualizacja: 14-03-2023

9 marca w murach Akademii odbyły się obrady Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych i Zespołu ds. Jakości Kształcenia Nauczycieli KRASP.

KRUPed - obradyPosiedzeniu przewodniczyła JM Rektor APS dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS. 

Podczas obrad poruszone zostały zagadnienia dotyczące standardów kształcenia nauczycieli oraz zmian
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Prof. dr hab. Andrzej Rokita, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, zaprezentował ideę wykorzystania piłek Eduball oraz ich znaczenie w edukacji
i terapii dzieci. 

Rektor dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS podsumowała wyniki ewaluacji działalności naukowej Akademii. 

W murach APS gościliśmy m.in.:

  • prof. dr. hab. Amadeusza Krause, Przewodniczącego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Nauczycieli KRASP
  • prof. zw. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską, Przewodniczącą Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
  • prof. dr. hab. Andrzeja Rokitę, Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
  • prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka, Uniwersytet Warszawski

KRUPed - obradyFlagi

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 13-03-2023