Protest logopedów

Aktualizacja: 11-04-2023

W dniu 12 kwietnia głosowaniu w Sejmie RP ma zostać poddany projekt Ustawy o niektórych zawodach medycznych. Do zawodów medycznych, których dotyczyć ma Ustawa zaliczono m.in. logopedów.

Ze względu na udział Akademii jako jednostki systemu szkolnictwa wyższego, w której kształci się logopedów udostępniamy Państwu treść negatywnego stanowiska wobec projektowanej Ustawy sformułowanego przez Ogólnopolskie Porozumienie Środowisk Akademickich.

Do przedmiotowego projektu zgłoszono ponad 400 stron uwag na etapie konsultacji społecznych, a ich autorami są takie gremia, instytucje i organizacje jak, m.in.: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Naczelna Rada Lekarska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Krajowa Rada Fizjoterapeutów, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada Aptekarska, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolskie Porozumienie Diagnostów Laboratoryjnych, NSZZ "Solidarność" i wiele innych.

Kliknij, aby przeczytać Oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Środowisk Akademickich >> 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 11-04-2023