Postrzeganie osób z niepełnosprawnościami w rozmowie RDC

Aktualizacja: 01-08-2022

Dr hab. Jacek Kulbaka, prof. APS przypomina jak postrzegano niepełnosprawności w II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939 

Dzięki zmianie podejścia do traktowania osób z niepełnosprawnościami, z każdym kolejnym wiekiem można wyraźniej zauważyć pozytywną tendencję do zwiększania zainteresowania wsparciem dla takich osób.

O rozwoju systemu nauczania i kształceniu osób z niepełnosprawnościami, o pionierach tworzących szkolnictwo specjalne w Polsce i na świecie, o wielu inicjatywach Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, na czele z kobietą Roku 2022 – Marią Grzegorzewską, w programie który przygotował Piotr Łoś, a realizował Gustaw Więckowski (RDC).

zapraszamy do wysłuchania >>

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 01-08-2022