Posiedzenie Komitetu Sterującego Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich

Aktualizacja: 17-05-2023

W dniu 12.05.2023 odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego. Komitet został powołany w oparciu o porozumienie podpisane przez 28 Rektorów uczelni wyższych. Akademia jest członkiem Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich.

Do zadań Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich należy m.in.:

 • wzajemna współpraca i rozwój szkół doktorskich;
 • wymiana informacji na temat realizowanych przedsięwzięć dotyczących kształcenia doktorantów;
 • wzajemna promocja przedsięwzięć realizowanych przez Szkoły Doktorskie;
 • realizowanie, wspólnych projektów, skierowanych do doktorantów;
 • wspólne występowanie do właściwych jednostek celem otrzymania interpretacji oraz wykładni z zakresu regulacji prawnej dotyczącej kształcenia doktorantów i prowadzenia szkól doktorskich.

Rektorzy wskazali swoich reprezentantów, którzy utworzyli Komitet Sterujący. Pierwszym Przewodniczącym Komitetu została jednogłośnie wybrana dr hab. Ilona Świątek - Barylska, prof. UŁ - Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej reprezentuje Pani Kierownik Szkoły Doktorskiej dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS.

Zdjęcie z Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich

Członkowie Porozumienia wyrażą nadzieję, że w niedługim czasie kolejne uczelnie dołączą do wspólnej inicjatywy.

Do Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich przystąpiły dotychczas:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Akademia Leona Koźmińskiego,
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
 • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Politechnika Gdańska,
 • Politechnika Poznańska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Morski w Gdyni,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 17-05-2023