Pierwsze spotkanie organizacyjne Centrum Transferu Wiedzy APS

Aktualizacja: 13-07-2022

Zapraszamy Społeczność Akademii do współtworzenia Centrum Transferu Wiedzy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Spotkajmy się po wakacjach, 19 października br.
Podczas pierwszego spotkania organizacyjnego zaprezentujemy ideę Centrum oraz przedstawimy plany na najbliższe miesiące. Liczymy, że spotkanie zainicjuje proces włączania w działalność Centrum Społeczności Akademii.


Nasza misja i cel


Działamy na rzecz społecznego włączenia. Wprowadzamy na rynek oraz rekomendujemy najwyższej jakości rozwiązania, produkty i usługi wpływające na poprawę jakości życia osób wymagających stałego, czasowego lub sytuacyjnego wsparcia ze względu na stan zdrowia oraz ze względu na potrzeby rozwojowe, edukacyjne. 

CTW APS celCentrum Transferu Wiedzy APS powstało w 2013 roku. Jego zadaniem jest transfer do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Od strony prawnej ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Akademia reprezentowana przez Rektor dr hab. Barbarę Marcinkowską, prof. APS. Dotychczas Centrum kierowane było kolejno przez Katarzynę Miturską i dr. Jarosława Korczaka. Obecnie prowadzone jest przez Beatę Kwiatkowską pełniącą funkcję prezeski.


Spotkanie organizacyjne


Zapraszamy osoby, dla których różnorodność stanowi wartość i którym bliska jest misja Centrum. Masz pomysł na kurs, kampanię społeczną, zabawkę, grę, aplikację lub inną usługę czy produkt, które wpłyną na poprawę jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych wymagających wsparcia ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową lub potrzeby rozwojowe i edukacyjne? Poznajmy się.

Pierwsze spotkanie organizacyjne Centrum Transferu Wiedzy APS odbędzie się w październiku - 19.10.22 r. o godz. 14:00, w sali Senatu, w budynku C.

 

Znajdziesz nas na:

plakat CTW APS

plakat [3,6 MB]

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 13-07-2022