MEIN opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych

Aktualizacja: 19-07-2023

W dniu 18.07.2023 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

W wykazie tym znalazły się czasopisma prowadzone przez Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej takie jak:

  • International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies, uzyskało 100 pkt
  • Praca Socjalna, uzyskało 70 pkt
  • Szkoła Specjalna, uzyskało 40 pkt
  • Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, uzyskało 40 pkt
  • Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, uzyskało 40 pkt
  • Psychologia Wychowawcza, uzyskało 40 pkt
  • Edukacja Zawodowa i Ustawiczna, uzyskało 20 pkt

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem MEiN oraz opublikowanym wykazem >>

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 19-07-2023