Małe kroki, ale wielka zmiana - projekt ATTUNE

Aktualizacja: 08-07-2024

Już ponad 1.700 osób z 5 europejskich uniwersytetów we Włoszech, Hiszpanii, Polsce, Turcji i Niemczech wzięło udział w programie ATTUNE.

Celem projektu ATTUNE jest umożliwienie członkom społeczności uniwersyteckiej przejścia od wiedzy do działania oraz przyczynienie się do zielonej transformacji. Uniwersytety są bowiem kluczowymi aktorami tworzenia bardziej zrównoważonego świata.

Innowacyjny program ATTUNE – Activate the University for Climate Change, angażuje całą społeczność akademicką w zieloną transformację kampusów uniwersyteckich.

Inspiracją do uruchomienia programu w kolejnych krajach były wcześniejsze doświadczenia pracy organizacji Global Action Plan Espana w Madrycie z uniwersytetami w Hiszpanii. W Polsce program ATTUNE został wprowadzony na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przy współpracy z Global Action Plan Polska.

Pomyślmy, że nawet nasze jednostkowe działania pomnożone przez całą wspólnotę, 5000 studentów, 500 pracowników, a także osoby, z którymi stykamy się na co dzień w naszym życiu prywatnym i zawodowym.  To jest ogromny potencjał, ogromna sieć, w której możemy szerzyć dobre wzory  zachowań proekologicznych – podsumowuje Anna Odrowąż-Coates, Prorektor ds. Rozwoju APS.

Program ATTUNE zmotywował studentów, nauczycieli i pracowników do przyjęcia bardziej zrównoważonych nawyków w społeczności uniwersyteckiej. Najbardziej zaangażowani  stali się pionierami ekologicznych zmian na swoich kampusach. W trwającym roku akademickim, w ramach  ATTUNE w Europie pracowało 31 zespołów zadaniowych zajmując się konkretnymi zagadnieniami.

Wiara w to, że można, wydaje się być kluczowa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. "Nie wierzyłam, że wpadniemy na pomysł, przygotujemy plan i po prostu to zrobimy. To niesamowite, że mamy wpływ zarówno na nasze zachowanie, jak i na uczelnię" - podsumowuje jedna z uczestniczek programu ATTUNE.

W tym roku w ramach kolejnych działań ATTUNE zamierzamy zainstalować na terenie kampusu APS zbiornik na deszczówkę, jak również posiać łąkę kwietną. Oba działania wpisują się w program odpowiedzialnego korzystania z zasobów wodnych. Tymi działaniami chcemy zainspirować nie tylko pracowników i studentów APS, ale także okoliczną społeczność.

ATTUNE APS PROJECT TEAM: Ewa Lewandowska, Adamina Korwin-Szymanowska

 

logotypy partnerów

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 01-07-2024