Latająca Szkoła Praktyk - relacja z realizacji projektu badawczo-wdrożeniowego

Aktualizacja: 02-07-2024

Projekt LATAJĄCA SZKOŁA PRAKTYK jest realizowany w Katedrze Wczesnej Edukacji IWRCE - dzięki środkom finansowym MNiSW z programu "Nauka dla Społeczeństwa II".

Realizacja projektu: dr Ewa Lewandowska, dr Małgorzata Zambrowska, dr Agnieszka Koterwas, dr Edyta Nowosielska, dr Marta Krasuska-Betiuk, dr Monika Kupiec.

dr Ewa Lewandowska, dr  Małgorzata Zambrowska, dr Agnieszka Koterwas, dr Edyta Nowosielska, dr Marta Krasuska-Betiuk, dr Monika Kupiec

Celem projektu jest budowanie partnerstwa na rzecz jakości edukacji między uczelniami wyższymi i placówkami edukacyjnymi (university - school partnerships, C. Day 2008) oraz nauczycielami akademickimi (naukowcami i dydaktykami) a obecnymi i przyszłymi nauczycielami klas I-III szkół podstawowych.

Cel ten będzie możliwy do osiągnięcia poprzez zaplanowane i celowe działania akademików w środowisku praktyków, m.in. wspólną ze studentami pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej realizację 5-dniowych wizyt studyjnych w wybranych, innowacyjnych szkołach podstawowych (klasach I-III) na terenie Polski.

Według Autorek projektu praktyka zawodowa studentów jest kluczowym doświadczeniem przyszłych nauczycieli, gdyż wtedy weryfikują teorie pedagogiczne poznane podczas studiów i podejmują pod okiem praktyków pierwsze kroki w roli nauczycieli. Nauczyciele akademicy, będący formalnie opiekunami praktyk, nie mają wpływu na ich jakość - rozliczają studentów jedynie z dostarczonej dokumentacji.

Projekt LSzP powstał w odpowiedzi na potrzebę budowania realnej współpracy między środowiskiem akademickim a środowiskiem praktyków w obszarze studenckich praktyk nauczycielskich.
Zespół 6 nauczycielek akademickich towarzyszył 30-osobowej grupie studentów podczas realizacji praktyk zawodowych w nowej formule.

Pierwszą wizytę studyjną, którą poprzedził warsztat inaugurujący o charakterze integracyjnym, odbyliśmy w autorskiej szkole Navigo w Starych Babicach. Drugą wizytę studyjną zrealizowaliśmy w Monnet International School na warszawskim Mokotowie. W każdej pięciodniowej wizycie studyjnej wzięła udział 15-osobowa grupa studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i 3 nauczycielki z Katedry Wczesnej Edukacji IWRCE. Studenci i nauczyciele poza obserwacją zajęć w klasach 1-3 uczestniczyli w życiu społecznym szkoły, m.in. w wyjściu do pracowni ceramiki i wycieczce na ranczo.

Projekt Latająca Szkoła Praktyk zawiera również komponent badawczy. Przedmiotem badań uczyniono m.in. studenckie doświadczenia z uczestnictwa we wspólnocie nauczycieli szkolnych i akademickich, związane z zaproponowaną formą praktyk podczas wizyt studyjnych w Monnet International School i Autorskiej Szkole NAVIGO w Warszawie. Dzięki wywiadom fokusowym dowiedziano się np., co uczestnicy LSzP wynoszą dla siebie na przyszłość zawodową.

Jednym z punktów programu Latającej Szkoły Praktyk są warsztaty dla uczestników projektu, prowadzone przez innowacyjnych nauczycieli-praktyków na APS. Za nami szkolenie z Wiesławą Mitulską - do niedawna nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w SP w Słupi Wielkiej, terapeutką i trenerką, która prezentowała swój autorski program "Ruch, zabawa, nauka bez ocen, podręczników i ćwiczeń". Uczestniczkom warsztatu została przybliżona praca metodą projektu, myślenia wizualnego i innych strategii skutecznego uczenia się.

Badawczo-wdrożeniowy projekt LSzP zakłada również realizację akademickich szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w ich miejscu pracy. W ofercie LSzP znalazło się kilka propozycji warsztatowych, wśród których grono pedagogiczne placówki dokonuje wyboru, kierując się własnymi potrzebami i dogłębną diagnozą środowiska zawodowego. W tej edycji projektu odbyły się 2 szkolenia: "Modele współpracy z rodzicami" w Monnet International School na warszawskim Mokotowie oraz "Gry planszowe w edukacji matematycznej" w autorskiej szkole Navigo w Starych Babicach.

Na XI TRANSDYSCYPLINARNYM SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH w dn. 19-21.06.2024. na UŁ zespół LSzP reprezentowały dr Marta Krasuska-Betiuk i dr Agnieszka Koterwas, które podzieliły się konceptualizacją badań w ramach projektu Latającej Szkoły Praktyk - wygłaszając referat pt. Konstruowanie wiedzy pedagogicznej w partnerstwie edukacyjnym pomiędzy szkołami i akademią.

dr Marta Krasuska-Betiuk i dr Agnieszka Koterwas

W numerze 5\2024 miesięcznika pedagogicznego Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze znajdziemy sprawozdanie z realizacji projektu badawczo-wdrożeniowego pn. Latająca Szkoła Praktyk w Katedrze Wczesnej Edukacji IWRCE. Więcej na: www.problemyopiekunczo-wychowaw.pl.

Zapraszamy do grona znajomych na profilu fb projektu, pobierz link >> 

Zespół LSzP

logotypy Latającej Szkoły Praktyk i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 02-07-2024