Konferencja „Jaka szkoła?”

Aktualizacja: 20-05-2024

Zapraszamy do udziału w Konferencji "Jaka szkoła?", która odbędzie się 24 maja w godz. 11.00-15.30. Organizatorzy: APS wraz z Instytutem Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.

Inicjatorzy niniejszej konferencji pragną zadać pytanie „jaka szkoła?” zaproszonym ekspertom i przedstawicielom najważniejszych instytucji wspierających szeroko rozumianą polską edukację szkolną. Tematyka odnosić się będzie między innymi do roli podstaw programowych i egzaminów w procesie edukacji, problemów społeczności szkolnej oraz wyzwań i perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Zagadnienia podejmowane podczas wydarzenia stanowią również treść monografii „Edukacja szkolna z perspektywy nauk pedagogicznych” pod redakcją naukową prof. Stefana M. Kwiatkowskiego. Wydanie książkowe monografii będzie udostępnione uczestnikom deklarującym stacjonarny udział w konferencji. Dla uczestników łączących się za pośrednictwem mediów cyfrowych, jak również dla osób zainteresowanych problematyką, monografia będzie dostępna na portalu IPWC: www.ipwc.pw.edu.pl.

Organizatorzy zapraszają zatem pedagogów, nauczycieli, naukowców, polityków oraz pracowników jednostek samorządowych i instytucji pozarządowych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Wydarzenie objęte zostało patronatem:

  • Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
  • Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW)

Informacje organizacyjne:

  • Data: 24 maja 2024 r., godz. 11.00 – 15.30
  • Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa, Sala Senatu (s. 4429), budynek D
  • Rejestracja: udział w wydarzeniu należy zgłosić do 15 maja 2024 r. poprzez formularz
  • Tryb: stacjonarny (30 osób - decyduje kolejność zgłoszenia), on-line
  • Konferencja jest bezpłatna.
    Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mailowy: jbluszcz@aps.edu.pl i instytut.ipwc@pw.edu.pl

Program Konferencji „Jaka szkoła?”

11:00 – 11:20    Przywitanie uczestników konferencji przez JM Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej, dr hab. Barbarę Marcinkowską, prof. APS i Dyrektora Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji, prof. dra hab. Józefa Lubacza. Wprowadzenie w tematykę debaty.

11:20 – 12:30 Panel dyskusyjny: Rola podstaw programowych i egzaminów. Moderator: prof. dr hab. Zbigniew MARCINIAK

Osoby zaproszone do panelu:
dr Kinga Białek - Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego (PAFW i UW)
mgr Agnieszka Sułowska - Szkoła Edukacji PAFW i UW
mgr Małgorzata Szybalska - dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej MEN

12:30 – 13:40 Panel dyskusyjny: Problemy społeczności szkolnej. Moderator: prof. dr hab. Andrzej ELIASZ

Osoby zaproszone do panelu:
mgr Maciej Dziewicki - Szkoły Beaty Mydłowskiej, Zespół‚ Szkół w Karczewie, pedagog szkolny
dr hab. Grażyna Katra, prof. UW - Wydział Psychologii UW
dr Małgorzata Wójcik - Uniwersytet SWPS, prodziekan Wydziału Psychologii w Katowicach

13:40 – 14:10 przerwa, poczęstunek

14:10 – 15:20 Panel dyskusyjny: Szkolnictwo zawodowe. Moderator: prof. dr hab. Stefan M. KWIATKOWSKI

Osoby zaproszone do panelu:
dr Justyna Bluszcz - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
mgr inż. Sławomir Kasprzak - dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
dr inż. Krzysztof Symela - dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami; Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

15:20 – 15:30    Podsumowanie konferencji

Kliknij aby pobrać plakat konferencyjny >>


Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółami >>

Kliknij, aby otworzyć zaproszenie do udziału w konferencji >>

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 17-04-2024