Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej ,,PORTA” oraz pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego z wizytą studyjną w APS

Aktualizacja: 12-05-2022

Wizytę organizuje Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej IDEM.

Trwa wizyta studyjna studentów Koła Naukowego Pedagogiki Specjalnej "Porta" oraz pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wizyta organizowana jest przez Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej IDEM.

W czasie pobytu naszych gości organizowane są wizyty w różnych placówkach edukacyjno-terapeutycznych, udział w Międzyuczelnianej Olimpiadzie Naukowej pt. Śladami Marii Grzegorzewskiej, planowane są wspólne projekty naukowo-badawcze.

Zapraszamy do śledzenia przebiegu wizyty studyjnej na profilu Społecznościowym Zakładu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Koła Naukowego Pedagogiki Specjalnej IDEM.

„Przyjaźń daje moc do wspólnego przezwyciężania trudności, pomaga dźwigać odpowiedzialność, nie daje zapominać, że trzeba szukać tego, co najważniejsze” Maria Grzegorzewska

 

wizyta studyjna studentów i pracowników z Uniwersytetu Gdańskiego

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 12-05-2022