Edukacja w Ukrainie – między teorią i praktyką

Aktualizacja: 14-04-2023

Zapraszamy na cykl spotkań on-line poświęconych systemowi oświaty w Ukrainie. Cykl zostanie rozpoczęty od prezentacji oświaty w Ukrainie.

Kolejne spotkania będą poświęcone:

  1. Kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  2. Edukacji zawodowej
  3. Kształcenia osób dorosłych
  4. Kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli
  5. Edukacji akademickiej

Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 marca 2023 roku o g. 17.00.

Kliknij, aby dołączyć do spotkania >>>

plakat cykl spotkań Edukacja w Ukrainie

 

Osoby do kontaktu:

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 10-03-2023