EN

Strona główna Aktualności Zarządzenie Rektora APS w sprawie wydłużenia okresu wstrzymania zajęć

Zarządzenie Rektora APS w sprawie wydłużenia okresu wstrzymania zajęć

08-04-2020

ZARZĄDZENIE NR 336/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie zmiany okresu odwołania wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów i słuchaczy, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie, w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 

Na podstawie § 15 Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 167/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019 r., którego tekst jednolity przyjęty został uchwałą nr 234/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 grudnia 2019 r oraz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz w związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii od dnia 20 marca 2020 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

1. Zmienia się treść § 2 ust 4 Zarządzenia nr 333/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 11.03.2020 r. nadając mu nowe następujące brzmienie :

     4. Zasady określone w § 2 obowiązują do dnia 10 kwietnia 2020 r. włącznie.

2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 333/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 11.03.2020 r. obowiązują nadal i nie ulegają zmianie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Rektor APS

Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Zarządzenie Rektora APS nr 336/2020 w PDF >

Aktualności

08-04-2020

Zdrowia, spokoju, optymizmu

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy całej Społeczności Akademickiej oraz naszym Bliskim, Przyjaciołom, Znajomym życzenia zdrowia, spokoju i optymizmu.
08-04-2020

Jak dbać o odporność psychiczną w czasie pandemii COVID-19?

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinaru poprowadzonego przez dr n. med. Magdalenę Gawrych z Zakładu Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Instytutu Psychologii
03-04-2020

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stanowczo sprzeciwia się tym działaniom zwiększającym zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli, które mogą być bez szkody odsunięte w czasie.