EN

Strona główna Aktualności Mateusz Kucz laureatem II miejsca w konkursie "Ethics & Trust in Finance Prize"

Mateusz Kucz laureatem II miejsca w konkursie "Ethics & Trust in Finance Prize"

18-02-2020

Dr Mateusz Kucz z Katedry Filozofii Moralności i Etyki Globalnej Instytutu Filozofii i Socjologii APS zajął II miejsce w konkursie "Ethics & Trust in Finance Prize" organizowanym przez Observatoire de la Finance.

 

Sektor finansów jest sektorem, któremu wg danych Edelman Trust Barometer 2019 r. ufamy najmniej. Tymczasem jego znaczenie dla gospodarki jest kluczowe. Dr Mateusz Kucz w nagrodzonym tekście pt. "How to Shape Moral Attitudes in Banking - the Polish example" skupił się na praktycznym zagadnieniu kształtowania postaw moralnych wśród przedstawicieli polskiego sektora bankowego w kontekście wymagań, jakie stawia Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB). Dr Kucz poddał analizie kodeksy i zachęty, których aktualnie używa się by kształtować postawy moralne w praktyce zawodowej, m.in. w sektorze bankowym. Po wykazaniu pewnych braków tych narzędzi zaproponował możliwe - oparte na arystotelesowskiej etyce cnoty - formy rozwiązania pojawiających się problemów. Zdaniem Mateusza Kucza przy pewnych założeniach koncepcja Arystotelesa może być zgodna z działaniami rynkowymi, w szczególności koncepcja mądrości praktycznej – phronesis może w istotny sposób poprawić i uzupełnić funkcjonujące mechanizmy i pomóc w budowaniu postaw moralnych opisanych w SRKB.

Gratulujemy dr. Mateuszowi Kuczowi.

Z pracą dr. Kucza jak i pozostałych nagrodzonych osób, wśród których są: Marta Rocchi, Andrea Roncella i Luca Roncella, Andrea Bancone, Matthew Wharton, Adam Morris, Monika Swaczyna-Pruchnik, Colin Sweetman, zapoznamy się na stronie OBSFIN > 

 

Przy okazji warto wspomnieć, że w listopadzie br. nakładem wydawnictwa Copernicus Center Press została opublikowana praca dr. Mateusza Kucza pt. "Etyka neoliberalizmu", która wpisuje się we współczesną debatę publiczną dotyczącą (nie)neutralności etycznej teorii ekonomicznych. Polecamy lekturę.

 

Aktualności

18-02-2020

Instytut Pedagogiki zaprasza do „Ogrodu dydaktyki”

Tym razem przedmiotem wspólnej refleksji będzie proces dydaktyczny i możliwości podnoszenia jego jakości. Instytut zaprasza 25 lutego br. od godz. 13:30 do Sali Senatu.
10-02-2020

Prowincjonalne i nieprowincjonalne praktyki kulturalne. Po 10 latach spędzonych w terenie

Szkoła Doktorska APS zaprasza na na wykład otwarty prof. dr. hab. Tomasza Szlendaka z UMK.
07-02-2020

WYBORY REKTORA na kadencję 2020-2024

Uczelniana Komisja Wyborcza APS ustaliła terminarz czynności wyborczych.