EN

Strona główna Aktualności Komunikat dotyczący ewidencji dorobku naukowego

Komunikat dotyczący ewidencji dorobku naukowego

08-04-2020

Komunikat dotyczący ewidencji dorobku naukowego

Wprowadzanie dorobku podlegającego ewaluacji do Bazy Wiedzy APS

Od dnia 1 stycznia 2020 r. pracownicy Biblioteki APS będą wprowadzać do Bazy Wiedzy APS informacje o publikacjach podlegających ewaluacji tj. monografiach naukowych (książki redagowane, książki autorskie), rozdziałach z monografii i artykułach z czasopism wydanych po 2017 r. (włącznie).

Zgłoszenia dorobku do zamieszczenia w BW APS przyjmowane są przez Bibliotekę:

  1. elektronicznie (skany lub inne wersje cyfrowe dokumentów) na adres mailowy: bazawiedzy@aps.edu.pl z informacjami:

a) imię i nazwisko pracownika, którego dorobek jest zgłaszany

b) czy publikacja/e jest/są afiliowana/e do APS

c) do jakiej dyscypliny publikacja/e jest/są przypisana/e.

- zgłoszenie monografii powinno zawierać skany: okładki, strony tytułowej, odwrocia strony tytułowej oraz spisu treści książki,

- w przypadku rozdziału w monografii zgłoszenie powinno zawierać skany: okładki, strony tytułowej, odwrocia strony tytułowej, spisu treści książki, w której znajduje się rozdział oraz skan pierwszej i ostatniej strony rozdziału lub wersję elektronicznej całego rozdziału (plik pdf).

- w przypadku artykułów z czasopism zgłoszenie powinno zawierać link do artykułu dostępnego online lub skany: okładki / strony tytułowej czasopisma oraz pierwszej i ostatniej strony artykułu lub wersję elektroniczną całego artykułu (plik pdf).

  1. osobiście – dostarczenie oryginału publikacji do Biblioteki APS, budynek B, 3 piętro, pokój 2305 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00

W przypadku braku kompletności danych w zgłoszeniu elektronicznym lub niedostarczeniu oryginału informacje o dorobku nie będą wprowadzone do Bazy Wiedzy APS.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2016 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ewidencji dorobku naukowego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz nr 188/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie obowiązku rejestracji dorobku naukowego przez pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej autorzy są zobowiązani do bieżącego kontrolowania poprawności i kompletności danych o własnym dorobku naukowym i dydaktycznym, a także danych osobowych zarejestrowanych w Bazie Wiedzy APS.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Bibliotece Głównej APS pod nr tel. wew. 2305 lub wysyłając zapytanie na adres mailowy: bazawiedzy@aps.edu.pl

Aktualności

08-04-2020

Zdrowia, spokoju, optymizmu

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy całej Społeczności Akademickiej oraz naszym Bliskim, Przyjaciołom, Znajomym życzenia zdrowia, spokoju i optymizmu.
03-04-2020

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stanowczo sprzeciwia się tym działaniom zwiększającym zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli, które mogą być bez szkody odsunięte w czasie.
30-03-2020

O odwołanie egzaminowania zewnętrznego uczniów w zw. z pandemią COVID-19 apeluje KNP PAN

Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk apeluje do Prezydenta RP oraz do do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie egzaminowania zewnętrznego uczniów w sytuacji podporządkowanej nieprzewidywaln…