EN

Strona główna Aktualności Komunikat dotyczący ewidencji dorobku naukowego

Komunikat dotyczący ewidencji dorobku naukowego

20-02-2020

Komunikat dotyczący ewidencji dorobku naukowego

Wprowadzanie dorobku podlegającego ewaluacji do Bazy Wiedzy APS

Od dnia 1 stycznia 2020 r. pracownicy Biblioteki APS będą wprowadzać do Bazy Wiedzy APS informacje o publikacjach podlegających ewaluacji tj. monografiach naukowych (książki redagowane, książki autorskie), rozdziałach z monografii i artykułach z czasopism wydanych po 2017 r. (włącznie).

Zgłoszenia dorobku do zamieszczenia w BW APS przyjmowane są przez Bibliotekę:

  1. elektronicznie (skany lub inne wersje cyfrowe dokumentów) na adres mailowy: bazawiedzy@aps.edu.pl z informacjami:

a) imię i nazwisko pracownika, którego dorobek jest zgłaszany

b) czy publikacja/e jest/są afiliowana/e do APS

c) do jakiej dyscypliny publikacja/e jest/są przypisana/e.

- zgłoszenie monografii powinno zawierać skany: okładki, strony tytułowej, odwrocia strony tytułowej oraz spisu treści książki,

- w przypadku rozdziału w monografii zgłoszenie powinno zawierać skany: okładki, strony tytułowej, odwrocia strony tytułowej, spisu treści książki, w której znajduje się rozdział oraz skan pierwszej i ostatniej strony rozdziału lub wersję elektronicznej całego rozdziału (plik pdf).

- w przypadku artykułów z czasopism zgłoszenie powinno zawierać link do artykułu dostępnego online lub skany: okładki / strony tytułowej czasopisma oraz pierwszej i ostatniej strony artykułu lub wersję elektroniczną całego artykułu (plik pdf).

  1. osobiście – dostarczenie oryginału publikacji do Biblioteki APS, budynek B, 3 piętro, pokój 2305 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00

W przypadku braku kompletności danych w zgłoszeniu elektronicznym lub niedostarczeniu oryginału informacje o dorobku nie będą wprowadzone do Bazy Wiedzy APS.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2016 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ewidencji dorobku naukowego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz nr 188/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie obowiązku rejestracji dorobku naukowego przez pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej autorzy są zobowiązani do bieżącego kontrolowania poprawności i kompletności danych o własnym dorobku naukowym i dydaktycznym, a także danych osobowych zarejestrowanych w Bazie Wiedzy APS.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Bibliotece Głównej APS pod nr tel. wew. 2305 lub wysyłając zapytanie na adres mailowy: bazawiedzy@aps.edu.pl

Aktualności

20-02-2020

Medal za zasługi dla rozwoju pedagogiki współczesnej dla prof. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uhonorował prof. dr hab. Stefana M. Kwiatkowskiego medalem za zasługi dla rozwoju pedagogiki współczesnej.
10-02-2020

Prowincjonalne i nieprowincjonalne praktyki kulturalne. Po 10 latach spędzonych w terenie

Szkoła Doktorska APS zaprasza na na wykład otwarty prof. dr. hab. Tomasza Szlendaka z UMK.
18-02-2020

Instytut Pedagogiki zaprasza do „Ogrodu dydaktyki”

Tym razem przedmiotem wspólnej refleksji będzie proces dydaktyczny i możliwości podnoszenia jego jakości. Instytut zaprasza 25 lutego br. od godz. 13:30 do Sali Senatu.