EN

Strona główna Uczelnia Instytut Psychologii

Instytut Psychologii

19-11-2019

Instytut Psychologii został utworzony  w roku 2006.  Jego poprzednikiem był działający w Akademii od 1971 roku Zakład Nauk Psychologicznych, przekształcony w 1987 w Zakład Psychologii.  Od roku akademickiego  1993/1994  funkcjonował on już jako Katedra Psychologii. W jej skład wchodziły Zakład Podstaw Psychologii oraz Zakład Psychologii Klinicznej.

Obecnie w  Instytucie działa osiem katedr i zakładów: Katedra Biologicznych Podstaw Zachowania, Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego, Zakład Metodologii Badań Psychologicznych, Zakład Psychologii Społecznej, Zakład Psychologii Osobowości, Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania, Zakład Psychologii Klinicznej Dziecka i Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego.

Na jednolitych magisterskich studiach na kierunku psychologia studiuje ponad siedmiuset  studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ramach studiów psychologicznych prowadzone są trzy specjalności: Psychologia Kliniczna, Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia oraz Stosowana Psychologia Społeczna. W Instytucie działają studenckie koła naukowe.  

Pracownicy Instytutu są zaangażowani w przygotowywanie i prowadzenie studiów podyplomowych w APS: Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa, Specjalizacja w zakresie Psychologii Klinicznej,  Przeciwdziałanie  Przemocy w Rodzinie, Psychologia Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  

Badania naukowe prowadzone w Instytucie ogniskują się głównie wokół psychologicznych aspektów zachowań agresywnych, funkcjonowania osób chorujących psychicznie i metod  ich wspierania, promocji zdrowia psychicznego oraz problematyki uzależnień.

Pracownicy Instytutu wykorzystują wyniki swoich prac naukowych i umiejętności profesjonalne w działaniach praktycznych. W ramach tego utrzymywana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami wsparcia dla osób chorujących psychicznie, placówkami medycznymi, ośrodkami pomocy społecznej i szkołami.

W ramach Instytutu działa Akademicka Poradnia Psychologiczna dla Studentów oraz  Pracownia Testów Psychologicznych. Z inicjatywy pracowników Instytutu utworzone zostało w Akademii Laboratorium APSycholab. Od roku 2013 Instytut współpracuje  z samopomocową Grupą Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego  TROP.

 

 

 

Znajdź nas na Facebook

Aktualności

10-12-2019

Rusza DALDIS (Erasmus+)

W dniach 21-22 listopada gościliśmy przedstawicieli uczelni, szkół i biznesu z branży Edu IT z Irlandii, Belgii, Danii, Grecji i Turcji. Było to pierwsze spotkanie inicjujące pracę w ramach grantu Dig…
21-11-2019

Seminarium - Ochrona praw dziecka w Polsce

Zakład Nauk o Rodzinie i Prawa Rodzinnego w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej APS zaprasza na seminarium w dniu 12. grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali Senatu APS.
02-12-2019

OSPAR

XXIV Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji odbywa się tradycyjnie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W tym roku - 4 grudnia