EN

Strona główna Uczelnia Instytut Psychologii

Instytut Psychologii

26-03-2020

Instytut Psychologii został utworzony  w roku 2006.  Jego poprzednikiem był działający w Akademii od 1971 roku Zakład Nauk Psychologicznych, przekształcony w 1987 w Zakład Psychologii.  Od roku akademickiego  1993/1994  funkcjonował on już jako Katedra Psychologii. W jej skład wchodziły Zakład Podstaw Psychologii oraz Zakład Psychologii Klinicznej.

Obecnie w  Instytucie działa osiem katedr i zakładów: Katedra Biologicznych Podstaw Zachowania, Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego, Zakład Metodologii Badań Psychologicznych, Zakład Psychologii Społecznej, Zakład Psychologii Osobowości, Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania, Zakład Psychologii Klinicznej Dziecka i Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego.

Na jednolitych magisterskich studiach na kierunku psychologia studiuje ponad siedmiuset  studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ramach studiów psychologicznych prowadzone są trzy specjalności: Psychologia Kliniczna, Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia oraz Stosowana Psychologia Społeczna. W Instytucie działają studenckie koła naukowe.  

Pracownicy Instytutu są zaangażowani w przygotowywanie i prowadzenie studiów podyplomowych w APS: Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa, Specjalizacja w zakresie Psychologii Klinicznej,  Przeciwdziałanie  Przemocy w Rodzinie, Psychologia Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  

Badania naukowe prowadzone w Instytucie ogniskują się głównie wokół psychologicznych aspektów zachowań agresywnych, funkcjonowania osób chorujących psychicznie i metod  ich wspierania, promocji zdrowia psychicznego oraz problematyki uzależnień.

Pracownicy Instytutu wykorzystują wyniki swoich prac naukowych i umiejętności profesjonalne w działaniach praktycznych. W ramach tego utrzymywana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami wsparcia dla osób chorujących psychicznie, placówkami medycznymi, ośrodkami pomocy społecznej i szkołami.

W ramach Instytutu działa Akademicka Poradnia Psychologiczna dla Studentów oraz  Pracownia Testów Psychologicznych. Z inicjatywy pracowników Instytutu utworzone zostało w Akademii Laboratorium APSycholab. Od roku 2013 Instytut współpracuje  z samopomocową Grupą Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego  TROP.

 

Znajdź nas na Facebook

 

 

 

 

 

Aktualności

01-07-2020

Rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia z Logopedii

Rozpoczynamy rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia Logopedii nr 19. I tura rozmów odbędzie się 03.07.20 r. w godzinach 9.00 – 12.00 z wykorzystaniem aplikacji Teams, II tura rozmów odbędzie się…
25-06-2020

Insygnia władzy rektorskiej dla Rektor Elekt dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS

Podczas XLI zwyczajnego posiedzenia Senatu, które odbyło się 24 czerwca 2020 r. Rektor prof. dr hab. S. M. Kwiatkowski przekazał insygnia rektorskie Rektor Elekt dr hab. Barbarze Marcinkowskiej, prof.…
19-06-2020

Apel o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących w przestrzeni publicznej

Prezentujemy apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących jakiekolwiek osoby lub grupy społeczne oraz stanowisko Kolegium Rektorskiego Akad…