EN

Strona główna Uczelnia Instytut Filozofii i Socjologii

Instytut Filozofii i Socjologii

20-11-2020

Historia Instytutu Filozofii i Socjologii

W 2006 roku w APS powstał, obok Wydziału Nauk Pedagogicznych, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych. W jego skład wchodziły Instytuty: Psychologii Stosowanej, Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej oraz Filozofii i Socjologii. Pierwszym dyrektorem IFiS został dr hab. Robert Piłat, prof. APS, a pierwszą Katedrę Socjologii prowadziła w nim prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz. Od roku akademickiego 2007/2008 w Instytucie prowadzone są studia na kierunku socjologia, początkowo licencjackie, od roku 2010/2011 magisterskie, a od 2015 także doktorskie. Przez kolejne dwa lata Instytutem kierował dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. APS. Od 2010 roku dyrektorem Instytutu była prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska, rozwijając go i wspierając tworzące się środowisko akademickie. Po jej śmierci w 2016 roku obowiązki dyrektora przejęła dr hab. Danuta Duch- Krzystoszek, prof. APS.

Zainteresowanych historią naszego Instytutu odsyłamy do artykułu prof. Anny Firkowskiej-Mankiewicz Socjologia w APS – rola Elżbiety Tarkowskiej (w: Katarzyna Górniak, Tatiana Kanasz,  Barbara Pasamonik, Joanna Zalewska (red.) Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Księga jubileuszowa dla profesor Elżbiety Tarkowskiej, APS 2015, ss.58-62) dostępnego online na portalu Otwórz Książkę:

 

Zapraszamy również na nasz profil na Facebooku, na którym publikowane są aktualne informacje dotyczące życia Instytutu i Uczelni: działalność naukowa pracowników, najnowsze wydarzenia, organizowane seminaria, konferencje i spotkania, oferty pracy i staży dla studentów.

 

 

Sekretariat - Ewa Burska

tel .: 22 589 36 68

e-mail: sekretariatifis@aps.edu.pl

 

     

 

Aktualności

24-11-2020

Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – online

Zapraszamy na internetową galę wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020, uznawanych za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Uroczystość online odbędzie się 2 grudnia br.
24-11-2020

Jego wysokość dziecko

Zapraszamy do lektury publikacji pod redakcją naukową dr Beaty Roli poświęconej dookreśleniu pojęć związanych z kształtowaniem się narcystycznej ścieżki rozwoju osobowości u dzieci.
23-11-2020

SW sprawie wolności akademickich - Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego KRASP

Prezentujemy stanowisko wraz z uzasadnieniem Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z 20 listopada br.