EN

Strona główna Studenci WF

WF

Studium WFiS mieści się w pokoju 1062 w budynku A

23-03-2020

       Drodzy Studenci, od 16.03.2020 r. na platformie e-learningowej dostępne są wykłady z zakresu kultury fizycznej. Bardzo proszę zapoznać się z udostepnioną tematyką. We wszystkich sprawach dotyczących wychowania fizycznego bardzo proszę o kontakt mailowy: 

Kierownik Studium WFiS

Wykładowcy: 

Aktualności

03-04-2020

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stanowczo sprzeciwia się tym działaniom zwiększającym zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli, które mogą być bez szkody odsunięte w czasie.
30-03-2020

O odwołanie egzaminowania zewnętrznego uczniów w zw. z pandemią COVID-19 apeluje KNP PAN

Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk apeluje do Prezydenta RP oraz do do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie egzaminowania zewnętrznego uczniów w sytuacji podporządkowanej nieprzewidywaln…
30-03-2020

Praktyki studenckie

Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami o praktykach studenckich