EN

Strona główna Rekrutacja Rekrutacja cudzoziemców Przeliczaniu wyników rekrutacyjnych na podstawie zagranicznych dokumentów

Przeliczaniu wyników rekrutacyjnych na podstawie zagranicznych dokumentów

26-06-2019

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MGR

Wynik rekrutacyjny na studia stacjonarne i niestacjonarne stanowi ogólny wynik uzyskany w ramach "matury zagranicznej" przetransformowany do skali 800 punktowej (0-800 punktów). W rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz wyników z "matury zagranicznej" (0-800 punktów) na wynik rekrutacyjny składają się również punkty uzyskane w trakcie egzaminu praktycznego przeprowadzanego jako autoprezentacja kandydata połączona z analizą teczki jego prac (0-600 punktów).

UWAGA - posiadacze "matury zagranicznej" muszą zgłosić się do Komisji Rekrutacyjnej w celu przeliczenia wyników z matury zagranicznej na punkty rekrutacyjne przed końcem zapisów w systemie IRK na dany kierunek studiów. Zgłoszenia takiego można dokonać również poprzez wysłanie skanu matury zagranicznej i jej tłumaczenia na j. polski na adres: rekrutacja@aps.edu.pl wraz z prośbą o przeliczenie wyniku z matury zagranicznej i wpisanie tych danych do systemu IRK (jest to możliwe, o ile kandydat ma już założone konto w systemie i wpisane dane dotyczące wykształcenia średniego). W mailu należy również wskazać jaka jest skala ocen/wyników dla danej matury zagranicznej, co musi znaleźć potwierdzenie albo w informacjach zawartych w samym świadectwie matury zagranicznej albo w jakimś innym zaświadczeniu wydanym przez instytucję wydającą tę maturę.

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Wynik rekrutacyjny na studia stacjonarne i niestacjonarne stanowi ogólny wynik uzyskany w ramach "dyplomu zagranicznego" przetransformowany do skali 5 punktowej (0-5 punktów). W rekrutacji studia drugiego stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz wyniku przeliczonego z "dyplomu zagranicznego" (0-5 punktów) na wynik rekrutacyjny składają się również punkty uzyskane w trakcie egzaminu praktycznego przeprowadzanego jako autoprezentacja kandydata połączona z analizą teczki jego prac (0-5 punktów).

UWAGA - posiadacze "dyplomu zagranicznego" muszą zgłosić się do Komisji Rekrutacyjnej w celu przeliczenia wyników z tego dyplomu na punkty rekrutacyjne przed końcem zapisów w systemie IRK na dany kierunek studiów lub dany kierunek studiów i specjalność. Zgłoszenia takiego można dokonać również poprzez wysłanie skanu dyplomu zagranicznego i jego tłumaczenia na j. polski na adres: rekrutacja@aps.edu.pl wraz z prośbą o przeliczenie wyniku z dyplomu zagranicznego i wpisanie tych danych do systemu IRK (jest to możliwe, o ile kandydat ma już założone konto w systemie i wpisane dane dotyczące wykształcenia średniego). W mailu należy również wskazać jaka jest skala ocen/wyników dla danego dyplomu zagranicznego, co musi znaleźć potwierdzenie albo w informacjach zawartych w samym dyplomie albo w jakimś innym zaświadczeniu wydanym przez instytucję wydającą ten dyplom.

Aktualności

11-08-2020

Powrót do szkoły dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Dr Radosław Piotrowicz z Instytutu Pedagogiki Specjalnej APS w rozmowie z Mateuszem Różańskim dla portalu Niepelnosprawni.pl o sytuacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii CO…
30-07-2020

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 Konferencja odbędzie się 19 i 20 listopada 2020 r. i zostanie przeprowadzona online. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października br.
29-07-2020

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja IV

Zapraszamy autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.