dr Magdalena Roszak

Stanowisko: asystent w grupie naukowo-badawczej

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Pedagogiki Społecznej


Kontakt

E-mail: mroszak[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • rodzina w perspektywie pedagogiki społecznej, przemiany współczesnego rodzicielstwa, rodzicielstwo monoparentalne, alienacja rodzicielska, konflikt rodzicielski

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • 2022 - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej, praca doktorska nt. Internetowa społeczność matek samodzielnie wychowujących dzieci – badania netnograficzne.

    2006 – magister pedagogiki specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej.

fotografia osoby Magdalena Roszak