EN

Strona główna Doktoranci Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

19-02-2020

AKTY PRAWNE

 1. Uchwała Nr 137/2019 Senatu  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 137/2019 - program kształcenia
 3. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 137/2019 - sylwetka kandydata
 4. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 137/2019 - efekty uczenia się
 5. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 137/2019 - plan studiów
 6. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 137/2019 - indywidualny plan badawczy
 7. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 137/2019 - regulamin praktyk zawodowych
 8. Uchwała Nr 138/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 9. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/2019 - regulamin Szkoły Doktorskiej
 10. Uchwała Nr 155/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2019/2020.
 11. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej dla Polaków.
 12. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej dla cudzoziemców
 13. Załącznik nr 3 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - zasady obliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2019/2020.
 14. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - protokół komisji rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej z postępowania kwalifikacyjnego.
 15. Uchwała nr 179/2019 Senatu akademii pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 
 16. Uchwała Nr 180/2019  Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej  z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2019/2020.
 17. Uchwała nr 221/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie uzupełnienia uchwały Senatu APS w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 18. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu APS nr 221/2019 - regulamin Szkoły Doktorskiej, tekst jednolity
 19. Uchwała Nr 249a/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 grudnia2019 r. w  sprawie uzupełnienia uchwały Senatu APS w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 20. Uchwała Nr 227/220 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2020/2021
 21. Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenie planu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021

Pełna baza aktów prawnych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii.

REGULAMINY

 1. Regulamin Szkoły Doktorskiej APS (bez zmian wprowadzonych uchwałą Senatu APS nr 249a/2019)
 2. Regulamin praktyk zawodowych

DYDAKTYKA

 1. Indywidualny Plan Badawczy
 2. program kształcenia
 3. plan studiów
 4. efekty uczenia się
 5. wniosek o wyznaczenie promotora
 6. indywidualna karta praktyk doktoranta
 7. oświadczenie doktoranta o dziedzinie i dyscyplinie
 8. oświadczenie doktoranta upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika

STYPENDIA

 1. oświadczenie doktoranta w celu ustalenia obowiązku- ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 2. wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, tj. załącznik nr 1 do regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów APS
 3. wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla doktorantów
 4. wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

Aktualności

20-02-2020

Medal za zasługi dla rozwoju pedagogiki współczesnej dla prof. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uhonorował prof. dr hab. Stefana M. Kwiatkowskiego medalem za zasługi dla rozwoju pedagogiki współczesnej.
10-02-2020

Prowincjonalne i nieprowincjonalne praktyki kulturalne. Po 10 latach spędzonych w terenie

Szkoła Doktorska APS zaprasza na na wykład otwarty prof. dr. hab. Tomasza Szlendaka z UMK.
18-02-2020

Instytut Pedagogiki zaprasza do „Ogrodu dydaktyki”

Tym razem przedmiotem wspólnej refleksji będzie proces dydaktyczny i możliwości podnoszenia jego jakości. Instytut zaprasza 25 lutego br. od godz. 13:30 do Sali Senatu.