EN

Strona główna Doktoranci Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

19-01-2021

REGULAMINY

 1. Regulamin Szkoły Doktorskiej - tekst ujednolicony (aktualizacja: 28.10.2020r.) - wchodzi w życie od 1.10.2021r.
 2. Regulamin Szkoły Doktorskiej - tekst ujednolicony (aktualizacja: 30.06.2020r.)
 3. Regulamin praktyk zawodowych

DYDAKTYKA

 1. Projekt badawczy - wytyczne
 2. Indywidualny Plan Badawczy - wytyczne
 3. Indywidualny Plan Badawczy - formularz (DOCX)
 4. program kształcenia
 5. plan studiów doktoranckich
 6. efekty uczenia się
 7. wniosek o wyznaczenie promotora
 8. indywidualna karta praktyk doktoranta
 9. oświadczenie doktoranta o dziedzinie i dyscyplinie
 10. oświadczenie doktoranta upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika
 11. zaświadczenie o uczestnictwie w realizacji projektu/grantu
 12. ocena śródokresowa

STYPENDIA

 1. oświadczenie doktoranta w celu ustalenia obowiązku- ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 2. wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, tj. załącznik nr 1 do regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów APS
 3. wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla doktorantów
 4. wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

AKTY PRAWNE

 

 1. Zarządzenie Nr 199/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 2. Uchwała Nr 137/2019 Senatu  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 3. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 137/2019 - program kształcenia
 4. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 137/2019 - sylwetka kandydata
 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 137/2019 - efekty uczenia się
 6. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 137/2019 - plan studiów
 7. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 137/2019 - indywidualny plan badawczy
 8. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 137/2019 - regulamin praktyk zawodowych
 9. Uchwała Nr 138/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 10. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/2019 - regulamin Szkoły Doktorskiej
 11. Uchwała Nr 155/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2019/2020.
 12. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej dla Polaków.
 13. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej dla cudzoziemców
 14. Załącznik nr 3 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - zasady obliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2019/2020.
 15. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - protokół komisji rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej z postępowania kwalifikacyjnego.
 16. Uchwała nr 179/2019 Senatu akademii pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 
 17. Uchwała Nr 180/2019  Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej  z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2019/2020.
 18. Zarządzenie Nr 230/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 2 września 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej
 19. Uchwała nr 221/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie uzupełnienia uchwały Senatu APS w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 20. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu APS nr 221/2019 - regulamin Szkoły Doktorskiej, tekst jednolity
 21. Uchwała Nr 249a/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 grudnia2019 r. w  sprawie uzupełnienia uchwały Senatu APS w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 22. Uchwała Nr 277/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2020/2021
 23. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 277/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. (podanie)
 24. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 277/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. (zasady obliczania punktów)
 25. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 277/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. (protokół komisji rekrutacyjnej)
 26. Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenie planu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021
 27. Uchwała nr 304/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskie
 28. Uchwała nr 305/2020  Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej  z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 29. Załącznik nr 1 do uchwały nr 305/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31 marca 2020 r. - sylwetka kandydata,  rekomendacje dot. projektu badawczego i rozmowy kwalifikacyjnej, opis procesu rekrutacji
 30. Załącznik nr 2 do uchwały nr 305/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31 marca 2020 r. - Indywidualny plan badawczy (IPB) wytyczne i formularz
 31. Uchwała nr 339/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2020/2021
 32. Załącznik nr 1 do uchwały nr 339/220 Senatu akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 maja 2020 r. (podanie)
 33. Załącznik nr 2 do uchwały nr 339/220 Senatu akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 maja 2020 r. (tekst jednolity)
 34. Zarządzenie nr 373 2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej  im Marii Grzegorzewskiej  z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds Szkoły Doktorskiej
 35. Zarządzenie nr 376 2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej
 36. Zarządzenie nr 13/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28 września 2020 roku w sprawie powołania kierowniczki Szkoły Doktorskiej APS
 37. Zarządzenie nr 17/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28 września 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej APS
 38. Uchwała nr 74/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej prowadzanej przez Akademię Pedagogiki Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej.

UPRAWNIENIA

 1. uprawnienia doktoraty i habilitacje pedagogika (Nauki Humanistyczne)
 2. uprawnienia doktoraty pedagogika (Nauki Społeczne)
 3. uprawnienia habilitacje pedagogika (Nauki Społeczne)
 4. uprawnienia doktoraty socjologia (Nauki Społeczne)
 5. uprawnienia doktoraty psychologia (Nauki Społeczne)

 

 

Aktualności

20-01-2021

"Jak to jest być mną" - znamy wyniku konkursu Katedry UNESCO

Do konkursu zakwalifikowało się ponad 100 prac z całej Polski. Miło nam ogłosić listę zwycięzców.
18-01-2021

Wykład otwarty - dr Cecilia Zsögön

W ramach kolejnej edycji "Ogrodu nauki" Instytut Pedagogiki zaprasza na wykład otwarty dr Cecilii Zsögön, Universidad de Buenos Aires (profesor wizytująca APS) pt. "Mapping the backlash against human …
18-01-2021

Większość zajęć w semestrze letnim w formie zdalnej

Tę trudną decyzję podjęły władze Akademii, biorąc pod uwagę dobro studentów i wykładowców, a także pracowników administracyjnych uczelni.