EN

Strona główna Doktoranci Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

03-07-2020

REGULAMINY

 1. Regulamin Szkoły Doktorskiej - tekst ujednolicony (aktualizacja: 30.06.2020r.)
 2. Regulamin praktyk zawodowych

DYDAKTYKA

 1. Indywidualny Plan Badawczy - wytyczne
 2. Indywidualny Plan Badawczy - formularz (DOCX)
 3. program kształcenia
 4. plan studiów doktoranckich
 5. efekty uczenia się
 6. wniosek o wyznaczenie promotora
 7. indywidualna karta praktyk doktoranta
 8. oświadczenie doktoranta o dziedzinie i dyscyplinie
 9. oświadczenie doktoranta upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika

STYPENDIA

 1. oświadczenie doktoranta w celu ustalenia obowiązku- ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 2. wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, tj. załącznik nr 1 do regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów APS
 3. wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla doktorantów
 4. wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

AKTY PRAWNE

 

 1. Zarządzenie Nr 199/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 2. Uchwała Nr 137/2019 Senatu  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 3. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 137/2019 - program kształcenia
 4. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 137/2019 - sylwetka kandydata
 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 137/2019 - efekty uczenia się
 6. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 137/2019 - plan studiów
 7. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 137/2019 - indywidualny plan badawczy
 8. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 137/2019 - regulamin praktyk zawodowych
 9. Uchwała Nr 138/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 10. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/2019 - regulamin Szkoły Doktorskiej
 11. Uchwała Nr 155/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2019/2020.
 12. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej dla Polaków.
 13. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej dla cudzoziemców
 14. Załącznik nr 3 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - zasady obliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2019/2020.
 15. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - protokół komisji rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej z postępowania kwalifikacyjnego.
 16. Uchwała nr 179/2019 Senatu akademii pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 
 17. Uchwała Nr 180/2019  Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej  z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2019/2020.
 18. Zarządzenie Nr 230/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 2 września 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej
 19. Uchwała nr 221/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie uzupełnienia uchwały Senatu APS w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 20. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu APS nr 221/2019 - regulamin Szkoły Doktorskiej, tekst jednolity
 21. Uchwała Nr 249a/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 grudnia2019 r. w  sprawie uzupełnienia uchwały Senatu APS w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 22. Uchwała Nr 277/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2020/2021
 23. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 277/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. (podanie)
 24. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 277/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. (zasady obliczania punktów)
 25. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 277/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. (protokół komisji rekrutacyjnej)
 26. Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenie planu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021
 27. Uchwała nr 304/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskie
 28. Uchwała nr 305/2020  Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej  z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 29. Załącznik nr 1 do uchwały nr 305/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31 marca 2020 r. - sylwetka kandydata,  rekomendacje dot. projektu badawczego i rozmowy kwalifikacyjnej, opis procesu rekrutacji
 30. Załącznik nr 2 do uchwały nr 305/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31 marca 2020 r. - Indywidualny plan badawczy (IPB) wytyczne i formularz
 31. Uchwała nr 339/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2020/2021
 32. Załącznik nr 1 do uchwały nr 339/220 Senatu akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 maja 2020 r. (podanie)
 33. Załącznik nr 2 do uchwały nr 339/220 Senatu akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 maja 2020 r. (tekst jednolity)
 34. Zarządzenie nr 373 2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej  im Marii Grzegorzewskiej  z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds Szkoły Doktorskiej
 35. Zarządzenie nr 376 2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej z dn. 23 czerwca 2020 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej

UPRAWNIENIA

 1. uprawnienia doktoraty i habilitacje pedagogika (Nauki Humanistyczne)
 2. uprawnienia doktoraty pedagogika (Nauki Społeczne)
 3. uprawnienia habilitacje pedagogika (Nauki Społeczne)
 4. uprawnienia doktoraty socjologia (Nauki Społeczne)
 5. uprawnienia doktoraty psychologia (Nauki Społeczne)

 

 

Aktualności

01-07-2020

Rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia z Logopedii

Rozpoczynamy rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia Logopedii nr 19. I tura rozmów odbędzie się 03.07.20 r. w godzinach 9.00 – 12.00 z wykorzystaniem aplikacji Teams, II tura rozmów odbędzie się…
25-06-2020

Insygnia władzy rektorskiej dla Rektor Elekt dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS

Podczas XLI zwyczajnego posiedzenia Senatu, które odbyło się 24 czerwca 2020 r. Rektor prof. dr hab. S. M. Kwiatkowski przekazał insygnia rektorskie Rektor Elekt dr hab. Barbarze Marcinkowskiej, prof.…
19-06-2020

Apel o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących w przestrzeni publicznej

Prezentujemy apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących jakiekolwiek osoby lub grupy społeczne oraz stanowisko Kolegium Rektorskiego Akad…