EN

Strona główna Aktualności Konkurs "Otwarte drzwi" rozstrzygnięty

Konkurs "Otwarte drzwi" rozstrzygnięty

08-04-2020

Znamy zwycięzców najlepszych prac naukowych o tematyce niepełnosprawności wyłonionych w konkursie "Otwarte drzwi". W środę na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał nagrody w XVI edycji konkursu.

 

W tym roku wśród zwycięskich prac są trzy, których autorki związane są z naszą Akademią:

 • Katarzyna Frączek - laureatka I miejsca w kategorii rehabilitacja społeczna, absolwentka Instytutu Psychologii APS została nagrodzona za pracę „Zasoby oraz poczucie piętna i dyskryminacji u osób chorujących psychicznie korzystających ze środowiskowych metod wsparcia”,
 • Iwona Nowakowska - laureatka II miejsca w kategorii rehabilitacja społeczna, doktorantka Szkoły Doktorskiej APS otrzymała nagrodę za pracę obronioną na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego - "Postawy młodzieży licealnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną - znaczenie udziału w warsztatach antydyskryminacyjnych"
 • Małgorzata Borkowska - laureatka II miejsca w kategorii prac magisterskich z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz rozwiązań technologicznych służących osobom niepełnosprawnym otrzymała natomiast - za pracę „Możliwości rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnością wzroku".

Nagrody przyznane zostały w trzech kategoriach:
1. rehabilitacja społeczna,
2. rehabilitacja zawodowa i rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
3. rehabilitacja medyczna mająca wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.  Szczegółowe wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 

Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji społecznej

 • I miejsce - Katarzyna Frączek, „Zasoby oraz poczucie piętna i dyskryminacji u osób chorujących psychicznie korzystających ze środowiskowych metod wsparcia”
 • II miejsce - Iwona Nowakowska, „Postawy młodzieży licealnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną - znaczenie udziału w warsztatach antydyskryminacyjnych”
 • III miejsce - Katarzyna Buluk, „Rozpoznawanie ekspresji emocjonalnej twarzy - badania porównawcze u osób głuchych i niesłyszących”

 

Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji medycznej

 • I miejsce - Aleksandra Bawolska-Piszczatowska „Rodzice dziecka zagrożonego niepełnosprawnością - (nie)obecność wsparcia”
 • II miejsce- Maria Astriab „Wpływ ilości warstw wzmacniających laminatów na właściwości mechanicznie lei protezowych”
 • III miejsce - nie przyznano

 

Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz rozwiązań technologicznych służących osobom niepełnosprawnym

 • I miejsce - Nadzeya Avizhych, „Adaptacja geograficzna atlasu Białorusi dla osób słabowidzących i niewidomych”
 • II miejsce
 • Małgorzata Borkowska, „Możliwości rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnością wzroku”
 • III miejsce - Małgorzata Maria Kasper, „Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie w swojej funkcji edukacyjno-orientacyjnej wobec osób niepełnosprawnych”

 

Prace doktorskie

 • I miejsce - Kamil Pietrowiak, „Świat po omacku. Społeczne i kulturowe ramy relacji, praktyk i odczuć osób niewidomych”
 • II miejsce - Paweł Borowiecki, „Samotność osób dorosłych z niepełnosprawnością ruchową - konteksty indywidualne i społeczne”

 

Wyróżnienie

Natalia Wołoszyn, „Ocena wpływu dwóch różnych 12-tygodniowych programów ćwiczeń fizycznych na sprawność funkcjonalną i jakość życia osób starszych, poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego, mieszkających w domach pomocy społecznej”

 

Więcej informacji na stronie PEFRON > 

 

Naciśnij na obrazek, żeby pobrać plakat w wersji PDF

    

Aktualności

08-04-2020

Zdrowia, spokoju, optymizmu

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy całej Społeczności Akademickiej oraz naszym Bliskim, Przyjaciołom, Znajomym życzenia zdrowia, spokoju i optymizmu.
03-04-2020

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stanowczo sprzeciwia się tym działaniom zwiększającym zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli, które mogą być bez szkody odsunięte w czasie.
30-03-2020

O odwołanie egzaminowania zewnętrznego uczniów w zw. z pandemią COVID-19 apeluje KNP PAN

Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk apeluje do Prezydenta RP oraz do do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie egzaminowania zewnętrznego uczniów w sytuacji podporządkowanej nieprzewidywaln…