EN
image

Ryszard Bera, Stefan M. Kwiatkowski (red.)

Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym

2019, s. 684, cena: 49,00

ISBN 978-83-66010-35-2

Czytaj więcej...

image

Aldona Kopik

Konteksty poznawczej gotowości szkolnej dzieci

2019, s. 432, cena: 36,00

ISBN 978-83-66010-25-3

Czytaj więcej...

image

Joanna Głodkowska, Kasper Sipowicz, Iwona Patejuk-Mazurek (red.)

Tradycja i wpółczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich

2019, s. 423, cena: 40,00

ISBN 978-83-64953-98-9

Czytaj więcej...

image

Iwona Konieczna

Komunikacja osoby dorosłej z dzieckiem rozpoczynającym edukację - o wzajemności w rozmowie

2019, s. 336, cena: 35,00

ISBN 978-83-66010-26-0

Czytaj więcej...

image

Michał Kwiatkowski

Pokolenie Y na współczesnym rynku pracy. Psychospołeczne uwarunkowania startu zawodowego

2019, s. 330, cena: 35,00

ISBN 978-83-66010-24-6

Czytaj więcej...

image

Anna Drabarek

Przedmiot aksjologii. Dyskusje o naturze wartości moralnych

2019, s. 202, cena: 28,00

ISBN 978-83-66010-30-7

Czytaj więcej...