EN
image

Michał Kwiatkowski

Pokolenie Y na współczesnym rynku pracy. Psychospołeczne uwarunkowania startu zawodowego

2019, s. 330, cena: 35,00

ISBN 978-83-66010-24-6

Czytaj więcej...

image

Anna Drabarek

Przedmiot aksjologii. Dyskusje o naturze wartości moralnych

2019, s. 202, cena: 28,00

ISBN 978-83-66010-30-7

Czytaj więcej...

image

Patrycja Jurkiewicz

Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością intelektualną w drodze od osamotnienia do zaradności, zrozumiałości i sensowności

2017, s. 158, cena: 25,00

ISBN 978-83-64953-85-9

Czytaj więcej...

image

Jarosław Gara, Dorota Jankowska, Edyta Zawadzka (red.)

Pedagogika dialogu. Pomiędzy w intersubiektywnej przestrzeni edukacji

2019, s. 246, cena: 34,00

ISBN 978-83-66010-27-7

Czytaj więcej...

image

Anna Perkowska-Klejman

Poszukiwanie refleksyjności w edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne

2019, s. 362, cena: 40,00

ISBN 978-83-66010-22-2

Czytaj więcej...

image

Krzysztof Gawroński, Michał Kwiatkowski (red.)

Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą

2019, s. 656, cena: 60,00

ISBN 978-83-66010-13-0

Czytaj więcej...