EN

Protokół z wyborów do Senatu

Warszawa, dnia 11 marca 2019 r.

OGŁOSZENIE UKW

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że wpłynęły następujące kandydatury na funkcję CZŁONKA SENATU Akademii Pedagogiki Specjalnej na kadencję 2016-2020

Z GRUPY PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA LUB STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO (2 mandaty)

  • dr hab., prof. APS Maryla Sawicka
  • dr hab., prof. APS Bernadeta Szczupał
  • dr hab., prof. APS Ewa Zasępa

Sekretarz UKW mgr Monika Rebizant

Warszawa, dnia 04 marca 2019 r.

OGŁOSZENIE UKW

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatów dwóch członków Senatu APS na kadencję 2016-2020 odbędą się wybory uzupełniające do Senatu APS w grupie PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA LUB STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO.

Zgłoszenia kandydatów na funkcję CZŁONKÓW SENATU APS na kadencję 2016-2020 Z GRUPY PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA LUB STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO

(2 mandaty) należy składać w terminie do dnia 11 MARCA 2019 r. do godz. 1100 w kancelarii APS pokój nr 1099

Uczelniana Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z § 59 pkt. 4 Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej, nie mogą kandydować osoby, które odbyły w Senacie dwie następujące po sobie kadencje z wyboru.

Z sekretariatów Instytutów oraz ze strony internetowej Uczelni można pobrać KARTĘ ZGŁOSZENIA (wraz ze ZGODĄ KANDYDATA).

Sekretarz UKW mgr Monika Rebizant

 

OGŁOSZENIE UKW

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że wybory uzupełniające do Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej w kadencji 2016-2020 w grupie

PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA LUB STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO

odbędą się w dniu 19 marca 2019 r. w godzinach od 800- 1400 w holu budynku C.

Sekretarz UKW Monika Rebizant

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego