Nagrody im. Janusza Korczaka przyznane

Aktualizacja: 12-05-2022

Nagrodę specjalną za wieloletnią pracę nad dorobkiem Korczaka otrzymała Marta Ciesielska z "Korczakianum" Muzeum Warszawy. Wśród wyróżnionych jest też m.in. s. Małgorzata Chmielewska

Tegorocznych laureatów i laureatki Konkursu o Nagrodę im. Janusza Korczaka poznaliśmy podczas uroczystej gali, która odbyła się 10 maja w Teatrze Kamienica.

Kapituła Konkursu przyznała dwanaście nagród i czternaście wyróżnień dla osób publicznych, instytucji edukacyjnych oraz lokalnych liderów, którzy na co dzień kierują się korczakowskimi wartościami.

- Stawiamy przed Nagrodą trzy ważne cele. Pierwszy to zauważenie osób i organizacji lokalnych działających oddolnie w edukacji. Mamy w Polsce mnóstwo fantastycznych nauczycieli i instytucji, które zasługują na uznanie. Po drugie, integracja środowiska edukatorów społecznych. Chcemy, by częściej się spotykali i wymieniali doświadczenia. I po trzecie, upowszechnianie wartości i idei Korczaka i odczytywanie ich na nowo w XXI wieku – mówil prof. Mirosław Grewiński, rektor Uczelni Korczaka.

Uhonorowani Nagrodą im. Janusza Korczaka


W kategorii "Osoby publiczne":

 • Wanda Traczyk-Stawska, powstańczyni warszawska, wieloletnia nauczycielka
 • Krystyna Starczewska, liderka edukacji, twórczyni Liceum Bednarska
 • s. Małgorzata Chmielewska, społeczniczka, prezeska fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”

Wyróżnienia:

 • Tomasz Dangel, twórca Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.
 • Anja Rubik, założycielka Fundacji Sexed.pl działającej w obszarze edukacji seksualnej.
 • Przemysław Staroń, nauczyciel i wychowawca, innowator edukacji.


W kategorii "Lokalni liderzy edukacji":

 • Prof. Małgorzata Michel – badaczka, zajmująca się naukowo m.in. „dziećmi ulicy” jako
  niewidzialną grupą społeczną
 • Artur Czepczyński – przedsiębiorca, fundator Fundacji Rodziny Czepczyńskich
 • Małgorzata Swędrowska – autorka książek dla dzieci, popularyzatorka czytelnictwa wśród
  najmłodszych
 • Kira Sukhoboichenko – start-uperka, pomysłodawczyni „Międzynarodowego Dnia Plecaka”

Wyróżnienia:

 • Wioletta Łapczyńska-Nowak – nauczycielka w Szkole Podstawowej w Józefosławiu,
  propagatorka idei Korczaka
 • Ewa Radanowicz – liderka zmian w edukacji, wieloletnia dyrektorka szkoły w Radowie Małym
 • Jakub Tylman – pedagog, działacz społeczny, pomysłodawca kampanii społecznej „Szkoły bez zadań domowych”
 • Jaśmina Wójcik – artystka wizualna, oddająca w swoich działaniach głos dzieciom, autorka
  projektów upamiętniających Korczaka


W kategorii "Instytucje wdrażające Korczakowskie idee": 

 • Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego, które od sześciu dekad prowadzi korczakowskie obozy i kolonie.
 • Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ, za stworzenie
  jednego z największych festiwali teatralnych dla dzieci i młodzieży
 • Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, za stworzenie prężnego, młodzieżowego ruchu społecznego,
  uświadamiającego rówieśnikom i dorosłym, jak poważnym zagrożeniem jest katastrofa
  klimatyczna
 • „Wypożyczalnia Skrzydeł” – Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczynie, za
  stworzenie w podlubelskiej szkole wyjątkowej biblioteki i centrum szkolnego życia
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, za ponad trzy dekady pomagania dzieciom doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym wykorzystywanym seksualnie


Wyróżnienia:

• Fundacja ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom
• Fundacja Orange Polska
• Fundacja SEXED.PL
• Fundacja Ronalda McDonalda
• Klub „Wysoki Zamek”
• Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. J. Korczaka w Zielonej Górze
• Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie.

 

Gratulujemy serdecznie nominowanym i nagrodzonym

 

---

Treść za stroną www.uczelniakorczaka.pl 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 12-05-2022