Zarządzenie Rektora APS w sprawie zasad przyznawania dodatku naukowego za publikacje wysoko punktowane, w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Aktualizacja: 05-09-2023

w sprawie zasad przyznawania dodatku naukowego za publikacje wysoko punktowane, w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zarządzenie Rektora nr 491/2023 Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zasad przyznawania dodatku naukowego za publikacje wysoko punktowane, w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 

 

 

 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS w dniu 27.07.2023 roku podpisała zarządzenie w sprawie zasad przyznawania dodatku naukowego za publikacje wysoko punktowane, w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Tekst zarządzenia jest dostępny do pobrania tutaj: link do pliku

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 05-09-2023