Kalendarz KRUPed

29.10.2020 - Zdalne posiedzenie KRUPed - Organizacja kształcenia w czasie stanu zagrożenia epidemicznego w Rzeczpospolitej Polskiej, oraz narastającej liczby stwierdzonych zakażeń wirusem COVID-19

26.11.2020 - Zdalne posiedzenie KRUPed - Finansowanie działalności dydaktycznej i organizacyjnej uczelni wyższych

17.12.2020 - Zdalne posiedzenie KRUPed - Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępu do treści ze szczególnymi potrzebami 

28.01.2021 - Zdalne posiedzenie KRUPed -  Okresowa Ocena Nauczycieli Akademickich

25.02.2021 - Zdalne posiedzenie KRUPed  Ewaluacja jakości działalności naukowej

12.05.2021 - Nadzwyczajne posiedzenie KRUPed  projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

22-23.06.2021 - Posiedzenie KRUPed  AP Słupsk - Wyzwania jakości kształcenia, szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV2 na działalność naukową

21.09.2021 - Zdalne posiedzenie KRUPed - Obchody 30-lecia KRUPed,  wspólny projekt dot. Kształcenia nauczycieli