Kontakt

Kontakt w sprawie rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite magisterskie

e-mail: rekrutacja@aps.edu.pl

Sprawy techniczne związane z działaniem systemu IRK

e-mail: irk@aps.edu.pl
(w okresie od czerwca do września)

Odwołania od decyzji Komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia

Odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia na studia wydanej przez Komisję Rekrutacyjną należy kierować do Rektora APS w terminie 14 dni od daty otrzymania listem poleconym ww decyzji.

Decyzje o odmowie przyjęcia na studia, dostępne w systemie IRK mają (z formalnego punktu widzenia) jedynie charakter informacyjny - Decyzje o odmowie przyjęcia na studia zostały wysłane listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) po 2 sierpnia 2021 (dla rekrutacji lipcowej) oraz zostaną wysłane do 1 października 2021 (dla rekrutacji wrześniowej).

Odwołanie powinno być sporządzone według wzoru, który zamieszczamy poniżej:

Odwołania można składać:

1) za pośrednictwem skrzynki ePUAP, adres do wysyłki odwołań (należy kliknąć na link będąc już zalogowanym do ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/aps

2) wysłać listownie na adres uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, z dopiskiem: "Do Rektora APS - Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej"