Kierunki studiów

Kierunki studiów realizowane w APS:

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
 • INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA
 • LOGOPEDIA
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI
 • PRACA SOCJALNA – profil praktyczny
 • PSYCHOLOGIA
 • SOCJOLOGIA
 • INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Aktualna oferta rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022, pobierz link >>