Przed dyplomem

Wypełnij ankietę satysfakcji ze studiów.

Podziel się swoją opinią o procesie studiowania w APS.

Możesz mieć wpływ na realizowany w Uczelni program studiów.

Pobierz poniższy kod QR.


Dyplomy ukończenia studiów wyższych

Uchwała nr 337/2022 Senatu Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Opis dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich:

 • data wprowadzenia wzorów dyplomów do obrotu prawnego: 15.06.2022r.
 • data rozpoczęcia wydawania dyplomów wg podanych wzorów: 15.06.2022 r.
 • okres ważności dyplomów: bezterminowy
 • data zakończenia wydawania dyplomów wg podanych wzorów: nie dotyczy

Dyplomy ukończenia studiów wyższych wydawane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej od roku akademickiego 2021/2022 spełniają wymagania w zakresie zabezpieczeń przed fałszerstwem wynikające z przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 725) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz.U. 2019 poz. 1281):

 1. informacja o elementach zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczonych do weryfikacji autentyczności dyplomów ukończenia studiów wyższych wydawanych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 2. wzorzec dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 

 

ZARZĄDZENIE NR 355/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zamieszczania dodatkowych informacji w suplemencie do dyplomu

Przed przystąpieniem do obrony:

 • tylko studenci, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2019/2020 wnoszą opłatę za dyplom w wysokości 60 zł,

 • należy sprawdzić w USOS poprawność swoich danych osobowych (imię, imiona jeśli dwa, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia) w celu uniknięcia błędów na dyplomie.

 • można wystąpić z wnioskiem o odpis dyplomu w języku obcym -pobierz, który należy złożyć przed obroną w pok. 3140 (listownie, meilem, skan na adres mkudla@aps.edu.pl, ecieslikiewicz@aps.edu.pl.

 

Przed odbiorem dyplomu:

 • należy dokonać rozliczenia z biblioteką. 
 • można wystąpić o zaświadczenie o ukończeniu studiów do czasu przygotowania dyplomu,

Dyplom do odbioru:

 • dyplom należy odebrać w Biurze Pomocy Materialnej i Absolwentów pokój 3140 

          poniedziałek   10.00 - 13.30
          wtorek           10.00 - 13.30
          środa             10.00 - 13.30
          czwartek        10.00 - 13.30         

Od roku akademickiego 2019/2020 do wydania dyplomu nie są wymagane zdjęcia.

Nie ma obowiązku składania obiegówek.