Konstytucja dla Nauki

Ustawa 2.0 w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Konstytucja dla Nauki

Ustawa 2.0.zintegrowała naukę i szkolnictwo wyższe w jeden system. W systemie tym, kryteriami pozycjonującymi uczelnie i kwalifikującymi je do odpowiednich grup o zróżnicowanym poziomie uprawnień, np. do tworzenia i prowadzenia kierunków studiów, czy nadawania stopni naukowych, jest poziom prowadzonych badań, co skutkuje otrzymaniem w procesie ewaluacji odpowiedniej kategorii naukowej.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2018r., ale proces jej wdrażania rozłożony został na 5 lat.

Procedowane obecnie projekty rozporządzeń, których wnioskodawcą jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znaleźć można na stronie Rządowego Centrum Legislacji link do strony.

 

Akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce link do pliku
Ustawa z dnia 3 lipca 2018r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce link do pliku
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (tekst jednolity) link do pliku 
Więcej informacji link do strony
Biuletyn Informacji Publicznej MEiN link do strony