Wirtualne Muzeum Marii Grzegorzewskiej

Wirtualne Muzeum Marii Grzegorzewskiej powstało dla uczczenia Patronki Akademii i składa się z sześciu elementów:

  • O Muzeum
  • Pokój Marii. Spacer wirtualny
  • Życie i dzieło Marii Grzegorzewskiej. Spacer po osi czasu
  • Kolekcje Muzeum 
  • Archiwum historii mówionej 
  • Repozytorium 

Muzeum zaprojektowano tak, aby łatwo można było je zwiedzać, korzystając ze stacjonarnego komputera czy laptopa, ale również ze smartfonu.

Spacer po „Pokoju Marii Grzegorzewskiej” odbywa się w trójwymiarowej przestrzeni. Zwiedzający ma możliwość prześledzić "Oś czasu", ilustrującą życie i działalność Marii Grzegorzewskiej, a także historię Akademii, kontynuującej misję i przesłanie Patronki Uczelni, którą wyraziła w słowach "Nie ma kaleki, jest człowiek".

Wiedzę o Marii Grzegorzewskiej i jej wkładzie w kształcenie specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej wzbogacają wywiady, które są dostępne w zakładce "Archiwum historii mówionej". Zamieszczono tu wywiad z Marią Grzegorzewską (18 minut) oraz pięć wywiadów z uczennicami i uczniami Marii Grzegorzewskiej (każdy po ok. 5 minut). Wszystkie wywiady opatrzone są napisami w językach polskim i angielskim.

Dokumenty z "Osi czasu" umieszczono w zakładce "Kolekcje wirtualnych spacerów". Pozwala to zwiedzającemu na ponowny szybki przegląd obiektów archiwalnych.

W zakładce „Repozytorium” znajdują się cyfrowe dokumenty związane z Marią Grzegorzewską. Archiwalia uporządkowano w pięciu kolekcjach: Życie prywatne, Życie naukowe, Twórczość, Uczelnia, Fotografie.

Zapraszamy do zwiedzania naszego nowo powstałego Wirtualnego Muzeum Marii Grzegorzewskiej >>

Projekt Wirtualne Muzeum Marii Grzegorzewskiej zrealizowany na podstawie Umowy nr SONP/SP/515607/2021 przyjęty do finansowania przez Ministra w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

 

Stacjonarne Muzeum Marii Grzegorzewskiej i APS

mieści się w Kampusie naszej Uczelni, ul. Szczęśliwicka 40, budynek D, I piętro.