EN

Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii

Danielewicz Dorota, Rola Jarosław

image

Opis:

Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii to dzieło zbiorowe dedykowane Profesorowi Czesławowi Czabale w pięćdziesięciolecie Jego pracy naukowej i klinicznej. Jak na księgę jubileuszową przystało, napisali do niego teksty najwybitniejsi polscy psychoterapeuci i badacze tej dziedziny, a także młodsi współpracownicy i uczniowie Jubilata. Czytelnik znajdzie w części I poruszającą refleksję o cierpieniu autorstwa profesora Jacka Wciórki, teoretyczny tekst profesor Heleny Sękowej dotyczący modeli zdrowia i inne artykuły szczegółowe dotyczące zdrowia psychicznego. Część II poświęcona psychoterapii zawiera rozważania na temat różnych podejść i pytań stawianych przed współczesną psychoterapią. Na pytania te odpowiadają profesorowie Irena Namysłowska, Jerzy Aleksandrowicz, Lidia Cierpiałkowska, Bogdan de Barbaro, Katarzyna Schier, Lidia Grzesiuk. Tak znamienite grono Autorów, pracujących w różnych ośrodkach akademickich z całego kraju, to wyjątkowa okazja dla Czytelnika, by poznać poglądy mistrzów polskiej psychoterapii.

Szczególne grono Autorów stanowią współpracownicy i uczniowie czcigodnego Jubilata z Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Profesorowie Paweł Bronowski, Helena Grzegołowska-Klarkowska, Irena Jelonkiewicz, Katarzyna Prot-Klinger, Jarosław Rola, Maryla Sawicka, a także grono adiunktów wyrażają swoimi artykułami wdzięczność Profesorowi Czabale za lata cennej współpracy i serdecznej przyjaźni.

Książka Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii nie jest jubileuszową laurką. Zawiera dwadzieścia merytorycznych tekstów o kondycji współczesnej psychoterapii i psychologii klinicznej. Zarówno poruszana problematyka, jak i zestaw Autorów pozwalają przypuszczać, że publikacja znajdzie Czytelników wśród profesjonalistów oraz studentów, a także osób osobiście zainteresowanych zdrowiem psychicznym i procesem psychoterapii.

 

Z recenzji Profesor Barbary Weigl

Cena:

40,00

Rok wydania:

2017

Strony:

328

ISBN:

978-8364953-89-7