EN

Strona główna Aktualności Informacje dla studentów - edukacja na odległość; PRAKTYKI

Informacje dla studentów - edukacja na odległość; PRAKTYKI

08-04-2020

Informacje dla studentów dotyczące procedur włączania edukacji na odległość w realizację procesu kształcenia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni w semestrze letnim 2019/2020

 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Do czasu odwołania zawieszenia zajęć przez Rektora Uczelni, proces kształcenia będzie odbywał się zdalnie.
 2. Informacje na temat sposobów realizacji zajęć oraz na temat materiałów umożliwiających realizację efektów uczenia się (linki do plików umieszczanych na platformie, linki do dodatkowych lektur, etc.) od 23 marca będą udostępnione w sylabusie przedmiotu w systemie USOS („Informacje o zajęciach w cyklu” → „Literatura” oraz „Uwagi”). Materiały udostępniane studentom przez nauczycieli akademickich stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Jest niedozwolone ich przekazywanie osobom trzecim bez zgody ich autorów lub wykorzystywanie w celach zarobkowych.
 3. Każdy student ma obowiązek śledzić zarówno informacje pojawiające się na stronie internetowej APS oraz w USOS, jak i w sylabusach wszystkich przedmiotów, które znajdują się w jego wymaganiach na semestr letni 2019/20. W przypadku braku kontaktu z prowadzącym zajęcia (braku informacji na temat realizacji przedmiotu w sylabusie przedmiotu w USOS) prosimy o kontakt mailowy z sekretariatem Instytutu, do którego należy nauczyciel akademicki.
 4. Nie zmieniają się warunki zaliczenia semestru i nie jest przewidziane zdejmowanie z wymagań czy przesuwanie realizacji żadnych przedmiotów, które zostały wskazane przez prowadzących jako możliwe do realizacji w formie zdalnej.
 5. Wszyscy studenci zobowiązani są bezwzględnie do posiadania adresu mailowego w domenie APS, który umożliwi im kontakt z wykładowcami i korzystanie z serwerów APS. Studenci chcący odblokować dostęp do konta e-mail, mogą wykonać to przez złożenie wniosku do Działu Informatyczno-Medialnego za pomocą systemu USOS. We wniosku należy podać adres e-mail APS oraz adres e-mail, na który zostanie przesłane hasło jednorazowe, służące do odblokowania dostępu do konta.
 6. Rejestracja na fakultety, konwersatoria w języku obcym oraz na seminaria dyplomowe odbywa się zgodnie z planem, przedstawionym w organizacji studiów umieszczonej na stronie Uczelni w zakładce Studenci (http://www.aps.edu.pl/studenci/przebieg-studi%C3%B3w/organizacja-roku-akademickiego-20192020/
 7. Praktyki – studenci (oprócz studentów na ostatnim roku studiów), którzy nie będą w stanie terminowo zaliczyć praktyk, dostaną zgodę na przeniesienie ich realizacji na kolejny rok akademicki bez warunkowego zaliczenia semestru. Studenci ostatniego roku proszeni są o kontakt z opiekunem praktyk w celu ustalenia indywidualnych rozwiązań. Szczegółowe informacje pojawią się wkrótce – prosimy śledzić stronę APS.
 8. Wszystkie podania do Rektora, Prorektorów i Dyrektora studiów należy składać przez platformę e-puap lub w formie skanów na adres mailowy Biura Spraw Studenckich.
 9. Pytania i wątpliwości dotyczące kształcenia na odległość na poszczególnych kierunkach należy kierować za pośrednictwem starostów w pierwszej kolejności do sekretariatów Instytutów merytorycznie odpowiedzialnych za studia na danym kierunku, w sprawach indywidualnych czy szczegółowych - do opiekunów.
  - Instytut Pedagogiki: sekretariatip@aps.edu.pl
  - Instytut Pedagogiki Specjalnej: sekretariatips@aps.edu.pl
  - Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji: sekretariatiwrcie@aps.edu.pl
  - Instytut Filozofii i Socjologii: sekretariatifis@aps.edu.pl
  - Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej: sekretariatipsips@aps.edu.pl
  - Instytut Psychologii: instytutpsychologii@aps.edu.pl
  - Instytut Edukacji Artystycznej: iea@aps.edu.pl
 1. Pytania dotyczące indywidualnej, nietypowej sytuacji związanej ze studiowaniem (urlopy, warunkowe zaliczenie semestru, indywidualna organizacja studiów, indywidualny program studiów, powtarzanie etapu studiów, Erasmus) prosimy kierować drogą mailową do Dyrektorek studiów:
  - Dr Jowita Bartczak: jbartczak@aps.edu.pl
  -
  Dr Sylwia Galanciak: sgalanciak@aps.edu.pl
 1. Prosimy na bieżąco śledzić informacje na głównej stronie Uczelni. 


Dyrektorki studiów

 

INSTRUKCJA DLA STUDENTEK I STUDENTÓW w sprawie realizacji praktyk: 

Aktualności

08-04-2020

Zdrowia, spokoju, optymizmu

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy całej Społeczności Akademickiej oraz naszym Bliskim, Przyjaciołom, Znajomym życzenia zdrowia, spokoju i optymizmu.
08-04-2020

Jak dbać o odporność psychiczną w czasie pandemii COVID-19?

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinaru poprowadzonego przez dr n. med. Magdalenę Gawrych z Zakładu Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Instytutu Psychologii
03-04-2020

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stanowczo sprzeciwia się tym działaniom zwiększającym zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli, które mogą być bez szkody odsunięte w czasie.