EN

Strona główna Biblioteka Działalność Biblioteki Głównej APS od 25.05.2020 r.

Działalność Biblioteki Głównej APS od 25.05.2020 r.

09-09-2020

Instrukcja dla użytkowników Biblioteki Głównej APS w związku z ograniczoną działalnością Biblioteki. Instrukcja obowiązuje  od 25 maja 2020 r. do odwołania.

WYPOŻYCZENIA 

Wypożyczalnia (III piętro budynek B, sala 2324) otwarta jest dla czytelników od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) z uwzględnieniem przerw technicznych w godz. 10.30-10.45 oraz 12.45-13.00. W Wypożyczalni może przebywać 1 osoba. Dojście do Wypożyczalni możliwe jest wyłącznie przez budynek A wejściem głównym mieszczącym się w budynku C. 

Zasady wypożyczeń 

 1. Z Wypożyczalni mogą korzystać użytkownicy posiadający ważne konto biblioteczne
  z uprawnieniami do
  wypożyczeń.
 2. Do odwołania nie ma możliwości zapisu do Biblioteki dla osób spoza Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 3. Obowiązują podwyższone limity wypożyczeń:

- pracownicy APS – do 25 woluminów na okres 60 dni,

- doktoranci APS – do 20 woluminów na okres 30 dni,

- studenci APS – do 10 woluminów na okres 30 dni,

- studenci APS studiujący na dwóch kierunkach – do 15 woluminów na okres 30 dni,

- pozostali użytkownicy indywidualni posiadający uprawnienia do wypożyczeń - do 3 woluminów na okres 30 dni.

 1. Zamówienia na książki można składać wyłącznie przez katalog elektroniczny Biblioteki.
 2. Przywraca się możliwość zamówień przez katalog elektroniczny książek z Księgozbioru Podręcznego.
 3. Ze zbiorów Biblioteki nie wypożycza się książek stanowiących księgozbiór Czytelni (oznaczone Czyt. przy sygnaturze), zasobów depozytowych (ozn. Dep.), pozycji archiwalnych (ozn. Arch.) oraz czasopism. Istnieje możliwość bezpłatnego zamówienia skanów fragmentów z ww. materiałów (zob. punkt Skanowanie).
 4. Pracownicy, doktoranci i studenci APS, którzy dotąd nie korzystali z Biblioteki w celu aktywowania konta proszeni są o kontakt z Biblioteką tel. 22-589-36-00 wew. 2324 lub mailowo wypozyczalnia@aps.edu.pl
 5. W sprawie likwidacji konta prosimy o kontakt: tel. 22-589-36-00 wew. 2324 lub mailowo wypozyczalnia@aps.edu.pl
 6. Zamówienia złożone przez czytelników możliwe są do odbioru od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia, nie dłużej niż przez pięć dni. Możliwość złożenia zamówień na książki do wypożyczenia zostanie wznowiona 22 maja 2020 r. od godz. 12. Książki zamówione w dniach 22-25 maja 2020 r., będą wydawane od 26 maja 2020 r. Zamówienia z dnia 26 maja 2020 r. – od 27 maja 2020 r. itd.
 7. Do odwołania zostają zawieszone rezerwacje książek już wypożyczonych.
 8. Uwaga! Wszystkie dotychczasowe rezerwacje zostały usunięte z systemu.
 9. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna działa w ograniczonym zakresie, w celu szczegółowych informacji prosimy o kontakt: miedzybiblioteczne@aps.edu.pl

ZWROTY

Zwrotów można dokonywać wyłącznie poprzez wrzucenie książek do trezora („wrzutni”), znajdującego się na parterze budynku B za pierwszymi drzwiami wejściowymi (drugie wewnętrzne drzwi do budynku B pozostają zamknięte dla użytkowników).  

W przypadku konieczności rozliczenia z Biblioteką (zaświadczenie o likwidacji konta w Bibliotece) zwroty wyjątkowo przyjmowane są na poziomie -1 budynku B (magazyn Biblioteki, sala 2004) od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
z uwzględnieniem przerw technicznych w godz. 10.30-10.45 oraz 12.45-13.00. W miejscu zwrotów może przebywać 1 osoba. Dojście do magazynu Biblioteki możliwe jest wyłącznie przez budynek A wejściem głównym mieszczącym się w budynku C.

Możliwy jest zwrot poprzez odesłanie książek pocztą na koszt własny na adres APS (ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa‎) z dopiskiem „Biblioteka Główna”.

Termin zwrotu wszystkich wypożyczonych dotychczas książek jest przesunięty na 8.06 2020 r.

Opłaty za nieterminowy zwrot książek, których termin zwrotu przypadał na okres 1.03. -8.06 2020 r. nie są naliczane.

Zasady zwrotów

 1. Książki zwrócone do „wrzutni” zdejmowane są z konta czytelnika w dniu następnym.
 2. Książki zwracane do Biblioteki są poddawane pięciodniowej kwarantannie i nie są wypożyczane kolejnym osobom.

OPŁATY 

Opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, których termin zwrotu przypadał przed 1.03. 2020 r. przyjmowane są w Wypożyczalni wyłącznie bezgotówkowo (płatność kartą lub przelewem bankowym).

SKANOWANIE 

 1. Od 25 maja 2020 r. do odwołania zamówienia na bezpłatne skanowanie będą realizowane tylko dla społeczności APS, tj. studentów, doktorantów i pracowników posiadających aktywne konto biblioteczne, bez przetrzymanych książek i nieuregulowanych opłat naliczonych przez Bibliotekę APS.
 2. Usługa skanowania dotyczy materiałów nie podlegających wypożyczeniom, czyli tych stanowiących księgozbiór Czytelni (książki oznaczone Czyt. przy sygnaturze), zasobów depozytowych (ozn. Dep.), pozycji archiwalnych (ozn. Arch.) oraz czasopism.
 3. Ze względu na ograniczenia wynikające z zapisów prawa autorskiego nie ma możliwości zamówienia skanu całej książki. Nie wykonujemy skanów z rękopisów, prac licencjackich, magisterskich, dyplomowych i rozpraw doktorskich.
 4. Zamówienia należy przesłać wyłącznie na wypełnionym formularzu z adresu e-mail w domenie aps.edu.pl na adres: bibl@aps.edu.pl
 5. Jedna osoba może złożyć maksymalnie jedno zamówienie na tydzień.
 6. Skany będą zapisane do czarno-białych plików PDF (bez OCR).
 7. Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu.

- formularz zamówienia skanowania - doc

- formularz zamówienia skanowania - docx

- formularz zamówienia skanowania - rtf

Zasady obowiązujące użytkowników podczas pobytu w Bibliotece APS  

Czytelnicy zobowiązani są do stosowania zaleceń GIS oraz przestrzegania następujących zasad podczas pobytu w Bibliotece:

 1. a) noszenie maseczek ochronnych lub chust zasłaniających nos i usta,
 2. b) zachowanie odległości co najmniej 2 m pomiędzy sobą, a w wyznaczonych strefach przestrzeganie znaków informujących o zachowaniu koniecznej odległości,
 3. c) przestrzeganie zaleceń dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniach Biblioteki,
 4. d) używania środków dezynfekujących przy wejściu do budynku.

Rekomendowane jest noszenie rękawic jednorazowych. 

Inne wizyty niż w Wypożyczalni i w miejscu zwrotów książek należy umawiać mailowo pod adresem bibl@aps.edu.pl i dostosowywać się do szczegółowych zaleceń pracownika Biblioteki.

Aktualności

24-09-2020

XI edycja konkursu „Matematyka w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Matematyka w obiektywie”. Termin zgłoszeń - 1 listopada br.
23-09-2020

Nowe władze KRASP

Prezentujemy nowy skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W Prezydium pracować będzie 5 kobiet, a wśród nich Rektor APS dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS.
22-09-2020

Dni adaptacyjne dla I roku

Zapraszamy studentki i studentów I roku studiów do udziału w obowiązkowych dniach adaptacyjnych