Analiza dorobku

W Informatorium mogą Państwo nieodpłatnie uzyskać pomoc w przygotowaniu:

  • raportu dorobku naukowego
  • analizy cytowań publikacji naukowych

 Analiza cytowań obejmuje:

  • sporządzanie wykazów publikacji indeksowanych w Web of Science, Scopus i Google Scholar
  • obliczanie indeksu Hirscha (h-Index) wg wskazanych baz
  • obliczanie sumarycznego Impact Factor wg JCR

 Zgłoszenia można składać w Informatorium:

· osobiście: pokój 2307 (budynek B, III piętro)

· pocztą elektroniczną: informatorium@aps.edu.pl

Usługa jest wykonywana dla pracowników naukowych naszej Uczelni, a także dla doktorantów Szkoły Doktorskiej APS.

Czas wykonania analizy wynosi co najmniej 3 dni robocze.