EN

Strona główna Biblioteka

Biblioteka

15-09-2020

Wejście do katalogu            Migracja konta - instrukcja

 

    

Szanowni Czytelnicy,

Biblioteka Główna APS dołączyła do ogólnopolskiej Wielkiej Zbiórki Książek dla pacjentów szpitali dziecięcych. Akcja ta prowadzona jest w ramach kampanii społecznej Fundacji Zaczytani.org, a jej celem jest tworzenie biblioteczek w szpitalach. Książki nie muszą być nowe, ale powinny być w bardzo dobrym stanie, wydane po 2000 roku, przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Książki można oddawać do specjalnie przygotowanego w tym celu pudełka znajdującego się koło „wrzutni” w przedsionku na parterze budynku B. Zbiórka potrwa do 11 października 2020 r.

Zachęcamy do aktywnego wsparcia i pomocy pacjentom szpitali dla dzieci. Stwórzmy razem Biblioteczki Małych Pacjentów.


Szanowni Państwo,

Biblioteka Główna APS uruchomiła nowy katalog biblioteczny dający Państwu szereg użytecznych funkcji i możliwości. Aby korzystać z opcji logowania do dotychczasowego konta bibliotecznego konieczna jest jego migracja do nowego katalogu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z instrukcją migracji i wykonanie wskazanych w instrukcji kroków.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wypożyczalnią Biblioteki od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00, tel. wew. 2324, e-mail: wypozyczalnia@aps.edu.pl

Korzystając z okazji uprzejmie przypominamy, że w dniach 1-23 sierpnia 2020 r. Biblioteka jest nieczynna (wstrzymane są wypożyczenia). Rozliczenia kont (tzw. obiegówki) oraz zwroty (wrzutnia) w tym czasie realizowane są  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.


 BIBLIOTEKA W WAKACJE

1-31 lipca

pon. - pt. 9-14

---------------

 1-23 sierpnia

NIECZYNNE

(przyjmowanie zwrotów i wydawanie obiegówek pon. - pt. 9-14)

---------------

24 sierpnia - 30 września

pon. - pt. 9-15


Drodzy Czytelnicy!

przypominamy, że zgodnie z zasadami zwrotów zawartymi w Komunikacie Dyrektora Biblioteki Głównej APS z dnia 21.05.2020 r. książki zwrócone do „wrzutni” zdejmowane są z konta czytelnika w dniu następnym - roboczym. Planując zwrot książek do Biblioteki należy wziąć pod uwagę rzeczywisty termin zdjęcia ich z konta bibliotecznego.

Wpłat za nieterminowy zwrot książek można dokonywać bezgotówkowo w Wypożyczalni Biblioteki lub przelewem bankowym na konto APS w Alior Bank: 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606  z opisem „nieterminowy zwrot książek”. Dokument elektroniczny (w formacie PDF) potwierdzający dokonanie przelewu prosimy przesyłać na adres mailowy: wypozyczalnia@aps.edu.pl

Prosimy o dokonywanie wpłat po zwrocie książek!


 Zapraszamy na szkolenia on-line z EBSCO

 Terminy i tematy:

 Webinaria EBSCO | Harmonogram szkoleń po polsku | LIPIEC 2020


 Od dnia 25.05.2020 r. Biblioteka wznawia działalność w ograniczonym zakresie

Komunikat nr 1/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie wznowienia działalności Biblioteki Głównej APS w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem NR 350/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 14 maja 2020 r w sprawie zamiany zakresu i okresów obowiązywania ograniczeń określonych w zarządzeniu nr 333/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 11marca 2020 r, w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, z dniem 25 maja 2020 r. Biblioteka Główna APS wznawia usługi wypożyczeń, zwrotów oraz przyjmowania opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych. Czytelnia oraz Informatorium pozostają zamknięte dla użytkowników do odwołania.

Usługi wypożyczeń, zwrotów oraz przyjmowania opłat realizowane są według zasad opisanych w Instrukcji stanowiącej Załącznik nr 1 do Komunikatu (zob. więcej). Zasady opisane w Instrukcji obowiązują od 25 maja 2020 r. do odwołania.

Kontakt dyżurny z Biblioteką:

  • telefoniczny pod numerem: 22-589-36-00 wew. 2324 (poniedziałek – piątek w godz. 8-16),
  • e-mailowy: bibl@aps.edu.pl (poniedziałek – piątek w godz. 8-16)
  • zaświadczenia o likwidacji kont - zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie mailowo i telefoniczne
  • zgłaszanie dorobku do BW APS wyłącznie mailowo na adres: bazawiedzy@aps.edu.pl

Opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych za okres 1.03-8.06.2020 nie będą naliczane

Studenci, Doktoranci i Pracownicy APS mają możliwość zdalnego dostępu do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji, dostępnych ze strony Biblioteki w zakładkach: IBUK Libra - ksiązki elektroniczne oraz Bazy Danych

W celu uzyskania loginu i hasła do EBSCO prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 22-589-36-00 wew. 2324 (poniedziałek – piątek w godz. 8-16)

IBUK Libra nie wymaga PIN - aby korzystać z serwisu należy skonfigurować przeglądarkę wg instrukcji umieszczonej w zakładce IBUK Libra - ksiązki elektroniczne 

Polecamy krótkie filmy instruktażowe Jak korzystać z IBUK Libra oraz Bazy EBSCO - dostęp zdalny

Zasoby naukowe dostępne on-line:

Na stronie Wydawnictwa APS dostępne są publikacje w wersji cyfrowej. Lista i dostęp: http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/publikacje-online/

 

Otwórz Książkę - to otwarta i darmowa cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy, w tym z psychologii, socjologii i pedagogiki. Dostęp: http://otworzksiazke.pl/

 

BazHum  - to program opracowania, digitalizacji i udostępniania pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Dostęp: http://bazhum.muzhp.pl/

 

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - oferuje dostęp do materiałów dot. szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych. Obejmuje monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego UP, materiały konferencyjne, multimedia (katalogi wystaw organizowanych w Bibliotece). Dostęp: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra

 

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa UWr ma na celu gromadzenie i prezentację materiałów naukowych i dydaktycznych z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki i dziedzin pokrewnych. Jej głównym zadaniem jest wspomaganie procesów badawczych i dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz popularyzowanie dokonań z tego zakresu. Dostęp: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription/77

 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji gromadzi i udostępnia materiały i publikacje opracowane w ramach działalności wydziałów ORE i projektów EFS dotyczące edukacji. Dostęp: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra

 

Repozytorium CEON  zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie:  https://depot.ceon.pl/

 

Czytelnia czasopism PAN prezentuje pełne treści czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN. Dostęp: http://journals.pan.pl/dlibra

 

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - dostęp do zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych (m.in. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Badań Literackich, Instytut Języka Polskiego PAN, Instytut Historii PAN) oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Dostęp: https://rcin.org.pl/dlibra?language=pl

 

CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities - gromadzi angielskie streszczenia oraz linki do pełnych tekstów artykułów i rozpraw, które ukazały się głównie w czasopismach poświęconym naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej. Dostęp: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/search/article.action?cid=8a0f51cc-51af-4477-a0a5-29da852131fa 

 

Wydawnictwo Termedia, dostęp do pełnotekstowych czasopism https://www.termedia.pl/Czasopisma 

 

Internetowy System Aktów Prawnych - w serwisie można znaleźć akty prawne dotyczące np. kuratoriów oświaty, PEFRON-u czy domów pomocy społecznej. Dostęp: http://isip.sejm.gov.pl/

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych - umożliwia przeszukiwanie zasobów cyfrowych polskich bibliotek, muzeów i archiwów, zwierających zarówno materiały znajdujące się w domenie publicznej oraz chronione prawem autorskim. Dostęp: https://fbc.pionier.net.pl/

 

W przypadku materiałów chronionych prawem autorskim (dostępnych wyłącznie na miejscu w czytelniach bibliotek czy innych instytucji) rekomendujemy osobiste zwrócenie się do twórców serwisów z prośbą  o udostępnienie kopii cyfrowej w ramach dozwolonego użytku publicznego - podstawa prawna - Art. 27. Dozwolony użytek publiczny instytucji naukowych Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ) Więcej informacji:  http://www.prawoautorskie.pl/art-27-dozwolony-uzytek-publiczny-instytucji-naukowych

 

Europeana - https://www.europeana.eu/pl

 

Projekt Gutenberg - https://www.gutenberg.org

 

Biblioteka Internetowa Wolne Lektury - https://wolnelektury.pl/

 

Otwarte Zasoby - https://otwartezasoby.pl/

 


W związku z "Zarządzeniem nr 333/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 11 marca 2020 r w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19  wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej" oraz zarządzeniem Rektora APS z dnia 10 kwietnia 2020 r.  (zarządzenie nr 347/2020) i zamknięciem dla czytelników Biblioteki Głównej APS w okresie 12.03-15.05.2020 informujemy, że opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych za okres 12.03-15.05.2020 nie będą naliczane. Wstrzymane zostały zamówienia i rezerwacje.

Ponadto, by umożliwić Państwu odbiór zamówionych książek Wypożyczalnia APS będzie czynna  w dniu dzisiejszym (11.03.2020) do godz. 19.00.

Aktualności

24-09-2020

XI edycja konkursu „Matematyka w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Matematyka w obiektywie”. Termin zgłoszeń - 1 listopada br.
23-09-2020

Nowe władze KRASP

Prezentujemy nowy skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W Prezydium pracować będzie 5 kobiet, a wśród nich Rektor APS dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS.
22-09-2020

Dni adaptacyjne dla I roku

Zapraszamy studentki i studentów I roku studiów do udziału w obowiązkowych dniach adaptacyjnych