Terminarz rekrutacji

 

Harmonogram rekrutacji na poszczególne kierunki studiów (poniżej w tabeli)

 

stacjonarne (dzienne)

niestacjonarne (zaoczne)

 

I stopnia

II stopnia

jednolite mgr

I stopnia

II stopnia

jednolite mgr

 

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych

 

1 tura

 

1 tura

 

---

 

---

 

---

 

---

 

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem
i prawami dziecka

 

---

 

1 tura

 

---

 

---

 

---

 

---

 

Logopedia

 

1 tura

 

---

 

---

 

1 tura

 

---

 

---

 

Pedagogika

 

1 tura

 

1 tura

 

---

 

1 tura

 

1 tura

 

---

 

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

 

---

 

---

 

1 tura

 

---

 

---

 

1 tura

 

Pedagogika specjalna

 

---

 

1 tura

 

1 tura

 

---

 

1 tura 

 

1 tura

 

Praca socjalna

 

1 tura

 

---

 

---

 

---

 

---

 

---

 

Psychologia

 

---

 

---

 

1 tura

 

---

 

---

 

1 tura

 

Socjologia

 

1 tura

 

1 tura

 

---

 

---

 

---

 

---