KONFERENCJA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY Tendencje autodestruktywne u dzieci i młodzieży. Wyzwania dla specjalistów i praktyków

11-06-2024

Zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży "Tendencje autodestruktywne u dzieci i młodzieży. Wyzwania dla specjalistów i praktyków", 13.06.2024 r. g. 9:30-16:30

Konferencja "Tendencje autodestruktywne u dzieci i młodzieży – wyzwanie dla specjalistów i praktyków " jest wydarzeniem skupiającym ekspertów z różnych dziedzin, w tym psychologów, pedagogów, terapeutów i badaczy, mającym na celu zwiększenie świadomości i poszukiwanie rozwiązań dotyczących problemu autodestrukcji wśród młodych ludzi.

Główne tematy prezentowane na konferencji obejmują szeroki zakres kwestii związanych z autodestrukcją, od jej podstawowych definicji, poprzez różne formy i przyczyny, aż po metody interwencji i wsparcia.

Jednym z kluczowych tematów konferencji są różne formy autodestrukcji, takie jak samookaleczenia, zaburzenia odżywiania, nadużywanie substancji czy zaangażowanie w ryzykowne zachowania. Prelegenci prezentować będą najnowsze badania dotyczące przyczyn i czynników ryzyka tych zachowań, w tym wpływu czynników rodzinnych, społecznych, a także wpływu mediów i kultury.

Innym ważnym tematem są metody identyfikacji wczesnych oznak tendencji autodestrukcyjnych, co jest kluczowe dla skutecznej prewencji i interwencji.

Ważnym aspektem konferencji są także prezentacje dotyczące strategii wsparcia i interwencji. Dzięki planowanym warsztatom uczestnicy będą mieli możliwość poznania skutecznych metod pracy z dziećmi i młodzieżą, jak również z ich rodzinami i otoczeniem. Konferencja może także poruszać tematykę zapobiegania autodestrukcji poprzez edukację, promowanie zdrowego stylu życia i budowanie odporności psychicznej.

Informacje organizacyjne i program konferencji, pobierz >>

Link do rejestracji, kliknij >>

Termin:
13.06.2024 r. w godz. 9:30-16:30

Miejsce wydarzenia:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, Aula C, budynek C

Organizator:
Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Partnerzy:

  • Unicef,
  • Warszawskie Centrum Opieki Medycznej KOPERNIK,
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
  • Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Ochota,
  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej,
  • Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży TUiTAM

Logotypy Partnerów