Profesor Szewach Weiss

Przedstawiamy sylwetkę laureata doktoratu honorowego APS przyznanego w 2012 roku.

„Wolę ludzi, którzy patrzą sercem na drugiego człowieka, myślą sercem, niż takich czystych  intelektualistów”
Prof. Szewach Weiss

Człowiek nauki i dyplomacji, wykładowca akademicki i polityk, wielki humanista, działający całe życie na rzecz międzyludzkiego i międzykulturowego dialogu. Otwarty na Innego i w Innym odnajdujący siebie. „Dziecko Holokaustu”, były ambasador Izraela w Polsce, dziennikarz, autor wielu książek naukowych, literackich i bogatej publicystyki.
Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Jerozolimie i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Tel-Awiwie, twórca Wydziału Mediów na Uniwersytecie w Hajfie, doktor filozofii w dziedzinie nauk politycznych Uniwersytetu w Jerozolimie.
Urodził się 5 lipca 1935 roku w Borysławiu, w żydowskiej rodzinie kupieckiej. Beztroskie dzieciństwo małego Szewacha dramatycznie przerwała wojna. Chłopiec wraz z rodziną ukrywał się i dzięki pomocy Polaków, rodzinie Weissów udało się przetrwać. Potem zamieszkali oni w Gliwicach, Wałbrzychu i Głuszycy, w której młody Szewach uczył się w szkole żydowskiej.
W 1946 roku rodzina Weissów postanowiła przedostać się do Palestyny przez Czechosłowację, Austrię i Włochy, skąd udała się statkiem w dalszą podróż. W tym czasie ONZ ogłosiła decyzję o utworzeniu państwa Izrael. Po zdaniu matury Szewach Weiss służył w Izraelskich siłach zbrojnych. Po odbyciu studiów we wspomnianych uniwersytetach realizował działalność publiczną. Był członkiem Rady Miejskiej Hajfy (1969-1981) i Komitetu Centralnego Izraelskiej Partii Pracy (1977-1999). W roku 1981 został posłem do Knesetu, któremu przewodniczył w latach 1992-1996. Kneset delegował go również do Rady Europy, w której pracował w latach 1984-1999. W latach 2001-2004 przewodniczył Światowej Radzie Yad Vashem.
Prof. Szewach Weiss w latach 2000-2004 był ambasadorem Izraela w Polsce. Obecnie związany jest z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w którym prowadzi wykłady z historii i polityki Izraela. Od 2008 roku, na wspomnianym wydziale UW, jest Kierownikiem Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem. Z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej łączą Profesora kilkuletnie związki  - od 2008 roku jest Profesorem Wizytującym.
Profesor Szewach Weiss jest laureatem wielu prestiżowych nagród i odznaczeń, m.in. w 2004 roku otrzymał z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, został uhonorowany przez ministra Radosława Sikorskiego odznaką honorową „Bene Merito”. Należy też wymienić z 1995 roku – nagrodę za tolerancję przyznaną przez Ruch Piękny Izrael, w 1996 roku – nagrodę Amitaia  za uczciwość w służbie publicznej, w 1998 roku – nagrodę Brata Alberta. Prof. Weiss został odznaczony Honorowym Obywatelstwem Miasta Kalisza, Miasta Płońska i Miasta Wałbrzycha. W 2006 roku otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 2011 roku doktoraty honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytety Medycznego w Łodzi. W 2008 roku – uhonorowany członkostwem Międzynarodowej Kapituły  Orderu Uśmiechu.
Jest tym, który uwikłany w dramatyczny los historii XX wieku, ocalał. I jest jednym z tych, którzy poświęcają swe ocalone życie kształtowaniu człowieczeństwa w jego najwznioślejszych sensach. Właśnie taka indywidualność, jak Szewach Weiss, swoim umysłem i sercem uczłowieczać może oblicze naszej ziemi.