Wybory Rektora APS - wyniki

Aktualizacja: 02-04-2024

Mamy zaszczyt poinformować, że na stanowisko Rektora APS na kadencję 2024-2028 wybrana została dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS.

W imieniu całej społeczności Akademii składamy najserdeczniejsze gratulacje.

Życzymy Pani Profesor sukcesów i wytrwałości w wykonywaniu tej ważnej i odpowiedzialnej roli.

Jesteśmy przekonani, że pod Pani kierownictwem Uczelnia osiągnie nowe szczyty doskonałości akademickiej i będzie kontynuować wypełnianie swojej misji. 

Kliknij, aby zapoznać się z Protokołem z wyborów Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kadencję 2024-2028 >>

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 27-03-2024