Małe dziecko - poznanie w zabawie

Radosław Piotrowicz (red.)

element dekoracyjny

Opis:

Małe dziecko – poznanie w zabawie to już zwarty tom z serii „Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie”.

Publikacji zawiera przegląd propozycji oddziaływań z wykorzystaniem zabawy na najmłodsze dzieci zagrożone niepełnosprawnością lub zaburzone w rozwoju. Proponowane rozwiązania są ważną wskazówką dla planowania aktywności dziecka przez rodziców i specjalistów pracujących w przedszkolu oraz zajmujących się terapią dziecka. Wiele z nich może być wykorzystanych przez studentów, którzy przygotowują się do pracy z dziećmi.

Autorzy publikacji skupiają się na takich problemach, jak:

  • rola zabawy we wczesnym kontakcie niemowląt i opiekunów
  • budowa więzi z dzieckiem
  • rodzicielskie wspomaganie rozwoju małego dziecka
  • wspieranie rozwoju małego dziecka z zespołem Downa, z autyzmem czy z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
  • stymulacja polisensoryczna
  • zabawa poprzez metaforę muzyczną
  • Wizualne Kodowanie Części Mowy
  • innowacyjne metody nauki czytania
  • zabawy manualne

 

„Monografia zawiera cenne pod względem poznawczym i praktycznym teksty, w których zostały omówione aktualne zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania zabawy w terapii małych dzieci. Publikacja jest kierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno ze środowiska naukowego, obszaru praktycznego, jak i osób wychowujących dzieci z trudnościami rozwojowymi. Przedstawione zagadnienia mogą stanowić inspirację do pracy z małym dzieckiem dla specjalistów z różnych dziedzin – pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, lekarzy oraz innych terapeutów zajmujących się pomaganiem dziecku i jego rodzinie. Ze względu na obszerne interdyscyplinarne ujęcie problematyki publikacja może być źródłem informacji także dla studentów”.

dr hab, prof. APS Bernadety Szczupał

 

Małe dziecko – poznanie w zabawie to praca, w której autorzy przedstawiają znaczenie zabawy w życiu dzieci o prawidłowym i zaburzonym rozwoju. W przystępny sposób podają stan istniejącej wiedzy na temat różnych rodzajów zabawy i jej wpływu na rozwój różnych sfer funkcjonowania dziecka, aktywności podejmowanych w zabawie przez dziecko i jego rodziców oraz opiekunów. Informacje te są ważną wskazówką dla planowania aktywności dziecka przez rodziców i specjalistów pracujących w przedszkolu oraz zajmujących się terapią dziecka. Wiele z nich może być wykorzystanych przez studentów, którzy przygotowują się do pracy z dziećmi. […] To ciekawa i ważna pozycja dla rodziców oraz specjalistów praktyków pracujących na co dzień z dziećmi o prawidłowym rozwoju, a także z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi”.

dr hab. prof. APS Ewy Zasępy

Cena:

34,00

Rok wydania:

2018

Strony:

230

ISBN:

978-83-66010-11-6