Współpraca

dr hab. Iryna Androshchuk, prof. APS

Posiada kompetencje metodyczne, związane z podwyższaniem kwalifikacji nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz bogate doświadczenie w nauczaniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online.

Autorka innowacyjnej metody nauczania języka polskiego jako obcego skierowanej do osób pochodzących z Ukrainy. Metoda ta uwzględnia różnice fonetyczne i gramatyczne między językiem polskim a ukraińskim, dzięki czemu proces nauki jest jeszcze bardziej efektywny. Przebieg zajęć jest elastycznie dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, co znacząco podwyższa poziom ich kompetencji językowych, zarówno w zakresie mówienia, pisania, jak i rozumienia tekstów słuchanych oraz czytanych.

Jest autorką i współautorką ok. 100 prac naukowych i metodycznych. Prowadzi zajęcia z zakresu organizacji i zarządzania edukacją dorosłych oraz umiejętności międzykulturowych.


 

dr Anna Róża Makaruk

Autorka publikacji naukowych dotyczących zdolności i pracy z uczniem zdolnym. Prowadzi zajęcia z zakresu edukacji informatycznej (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna oraz Pedagogika Zdolności i Informatyki). Prezes Fundacji „Centrum Wspierania Zdolności”. Organizuje warsztaty dla nauczycieli, współpracuje z przedszkolami i szkołami.